Hoşgeldiniz   brazzers porno
Son Dakika

Öğretmen yalvarmaz, Öğretmen boyun eğmez, Öğretmen el açmaz,

03 Eylül 2018

Öğretmen yalvarmaz, Öğretmen boyun eğmez, Öğretmen el açmaz,

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla, Türk Eğitim-Sen Rize İl Başkanı Murat Köseoğlu bir açıklama yaptı.  

Başkan Köseoğlu, sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısının ve seminer çalışmaları sürecinin öğretmenler için çok önemli olduğunu belirtti. Bu süreçte okulun eğitim-öğretim politikalarının değerlendirildiğini ve geliştirildiğini belirten Köseoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Eğitim Çalışanları ve Öğretmenler olarak öncelikle haklarımızı bilmemiz gerekmektedir. Haklarını bilmeyenler ise dayatmalara boyun eğmek zorunda kalırlar. Yine haklarını bilmeyenler angarya uygulamaların muhatabı olurlar. 
  

Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarının görevini yapıp kamu hizmeti üretirken haklarını bilmesi, kendini ezdirmemesi, haksızlıklar karşısında susmaması ve görevini onurlu bir şekilde yerine getirmesi için mücadele vermekteyiz. Türk memurunun boynu bükük olmamalıdır. Türk memuru Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmektedir. Bu nedenle görevini yaparken ezik bir şekilde değil, başı dik bir şekilde görevini yapmalıdır. Bunun için de haklarımızı bilmemiz gerekmektedir.  

Biz; şefiz, büroda memuruz, veri hazırlama ve kontrol işletmeniyiz, şoförüz, güvenlik görevlisiyiz, aşçıyız, ambar memuruyuz, teknisyeniz, hizmetliyiz kısaca emekçiyiz ama köle değiliz. Görev tanımlarımız yapılmayalı yıllar oldu, verilen sözler yerine getirilmiyor.  

Biz öğretmeniz; bakıcı, güvenlikçi, temizlikçi, boyacı, badanacı, büro memuru değiliz. Kaldı ki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43/1 maddesindeki “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükümlerine göre; öğretmenlik Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.
  

Ayrıca 12.01.1961 tarih ve 10705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 44. maddesindeki; “Öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.” hükümlerine göre; öğretmenlik mesleği dışında kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı her hangi bir görevle yükümlü tutulamazlar.  

Genel Başkanımız Talip Geylan’ın “Öğretmenin itibarı MEB’in namusudur.” sözü üzerine Ders veren öğretmenlerimizin 2018-2019 eğitim öğretim yılını kutlarken “Her sınıftan bir Atatürk çıkartacağız” hedefiyle göreve başlayacaklarından eminiz.

Öğretmen yalvarmaz,
Öğretmen boyun eğmez,
Öğretmen el açmaz,
Öğretmen ders verir. 

 

İstiklal Marşımızın Sözsüz Müzik Eşliğinde Okunması  

İlgili mevzuat hükümlerindeki “sözlü/sözsüz müziği eşliğinde” ibaresinden hareketle okul idarecileri genelde sözlü olarak ses kayıt araçlarına kaydedilmiş İstiklal Marşı’nı tören esnasında hazır ol komutuyla birlikte yüksek sesle çalıştırmaktadır. Tabi törene katılan öğrencilerin İstiklal Marşı’nı söyleyip söylemedikleri yoksa playback mi yaptıkları belli olmamaktadır.  

İdarecilerimizin bu durumu seçme nedeni düzgün bir tören yapılması ve töreni yönetecek beden eğitimi öğretmeni, müzik öğretmeni veya müzik bilgisi ve yeteneği olan bir öğretmenin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumun gelecekte İstiklal Marşı’nı doğru düzgün okuyamayan bir nesil yetiştireceği aşikârdır. Bir seslendirme cihazı tarafından sözlü olarak seslendirilen bir müzik parçasının katılımcılar tarafından söylenmesi yerinde olmayan bir uygulamadır. Bu yöntemle İstiklal Marşı’mızın söylenmesi de uygun değildir. Asıl olan seslendirilecek parçanın sözsüz müzik eşliğinde icra edilmesidir.   

Andımızın Okullarımızda Okutulması  

7 yaşında yağmurun altında soğukta titreyerek “Varlığım Türk Varlığına” armağan olsun diyerek ettiğimiz yemin Andımızın okullarımızda tekrar okunması adına tavsiye kararı alınması için önerilmesi gerekmektedir. Önerelim ki kim milliyetçi, kim değil ortaya çıksın.  

Nöbet Görev Yerlerinin Öğretmenler Kurulunda Belirlenmesi Gerekmektedir  

Nöbet görev yerleri öğretmen kurulunda belirlenir. Abartılı gereğinden fazla nöbet görev yeri ve nöbetçi öğretmen görevlendirilmesi yapılamaz azami derecede,  Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.
   

Öğretmen Nöbeti, Bir Güvenlik Hizmeti Değildir   

Türk Silahlı Kuvvetleri Nöbeti “belli bir sıra ve süre ile” diye tanımlayarak belirli bir süre içerisinde nöbetin tutulmasını öngörmesine rağmen Mili Eğitim Bakanlığı yönetmeliklerinde hayatın olağan akışına aykırı olarak “normal eğitim yapan okullarda gün süresince” diyerek belirli bir süre kısıtlaması olmadan tanımlama yapmakta, sabah 06:30’da başlayan eğitim öğretimin akşam 18:30 da bittiği göz önünde bulundurulacak olursa öğretmeni Süpermen yerine koymaktadır. Birçok okul kurum yöneticisi, milli eğitim müdürlüğü ve bakanlık yetkilileri ne yazık ki Öğretmen ile koruma memuru veya güvenlik görevlisini karıştırmaktadırlar. Öğretmen Koruma memuru veya güvenlik görevlisi değildir  

Öğretmenin Boş Gününe Nöbet Görevi Yazılamaz   

Öncelikle mevzuatın nöbetle ilgili hiçbir maddesinde öğretmenin boş gününe nöbet verileceği hükmü bulunmamaktadır.   

Öğretmenin boş gününe nöbet görevi verilmesi için Öğretmenin haftalık ders programında boş gün bırakılarak bu boş gününe nöbet görevi verilmesi uygulaması öğretmenin diğer günlerdeki ders yükünü artıracak ve bu işlem eğitim kalitesini zayıflatacak, öğretmenlerin verimini düşürecek ve olumsuz sonuçlara yol açacaktır.   

Ayrıca bu mevzuat hükümlerinde nöbetin tanımının yapılmadığı gibi öğretmenin tutacağı nöbetin sınırlarının ne olduğu da yapılmamıştır.   

Öğretmenler Kurulunda Mevzuata Aykırı Karar Alınamaz   

Öğretmenler Kurulu toplantılarında öğretmenlere; oy çokluğu ile kanun, tüzük, yönetmelik, Yönerge, genelge ve talimatlar içerisinde olmayan “Angarya” olarak nitelendirilebilecek görevi olmayan yeni görevler yüklemeye yönelik bağlayıcı kararlar alınması, bir başkasının oyu ile bir diğerine Angarya yüklenmesi yasal ve hukuki değildir.   

Haftalık Ders Programları Öğretmenler Kurulunda, Görüşülmeden, Tartışılmadan Değerlendirilmeden Yapılamaz   

Öğretmenlerin haftalık ders programları; öğretmenler kurulunda, görüşülmeden, tartışılmadan değerlendirilmeden yapılamaz. Haftalık ders programlarının öğretmenlerin de görüşü alınarak öğretmenler kurulunda belirlenmesi gerekmektedir.  

Engelli ve Engelli Çocuğu Olan Öğretmenlerin Haftalık Ders Programları İsteğine Göre Düzenlenir   

Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumları dikkate alınmalıdır.   

Süt İzni İstenilen Ders Saatlerine Verilmelidir   

Öğretmenin istediği saatlere süt izni verilmemesinin, süt izni istenilen saatlere denk gelen ders saati görevlerinin yerine getirilmeye zorlanmasının kanuna aykırı olduğu açıktır.   

Sınıflar Birleştirilerek Öğretmenler Norm Fazlası Yapılamaz   

Norm kadro güncellemelerinde ise iller bazında farklı uygulamalar yapılarak norm kadro fazlası olmadığı halde fazlalık durumuna öğretmen çıkarılarak, öğretmenlerin mağduriyetine sebebiyet verilmektedir. Bu durum ise zaman zaman kamu hizmetlerinin aksamasına, eğitim öğretimde öğretmen verimliliğinin ve eğitim öğretim hizmetlerinde kalitenin düşürülmesine sebebiyet vermektedir.   

Geçtiğimiz yıllarda sene başında sınıflar oluşturulurken ve norm kadrolar belirlenirken  şubelerimizden elde ettiğimiz bilgilere göre; norm kadro fazlası çok sayıda sınıf öğretmenimiz varken, okul bütünlüğünde öğretmen, öğrenci ve sınıf varken, sözlü talimatlarla sınıf sayılarının 20‘nin üzerinde belirlenmesi, 20’nin altındaki sınıfların birleştirilmesi istenmektedir. Bu şekilde ara sınıflar birleştirerek öğrencilerin öğretmenlerinden ayrılmasına ve  pedagojik olarak eğitime zarar verilmesine neden olunmakta ve öğretmenler norm kadro fazlası yapılarak huzursuzluk yaratılmaktadır.   

Halbuki, ara sınıflarda mücbir sebep olmadıkça sınıf birleştirme işlemi yapılamaz. Ancak, eğitim öğretimin başladığı ayda sınıf planlamalarının yapıldığı zamanlarda; 1. sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıflar oluşturuluyorken, öğrenci sayıları ilgili mevzuatta yazan sınırlar içinde belirlenebilir; fakat, sınıf oluştuktan sonra ve öğrenci sayısı yasal olarak sınıfta bulunması gereken öğrenci sayısının altına düşmedikçe sınıflar birleştirilemez.   

Öğretmenlere Öğle Tatilinde Nöbet Görevi Verilemez   

Normal öğretim yapan okullarımızda, öğle arası süresinin, öğrenci ve eğitim çalışanlarının yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesi gerektiğinden öğretmenlere öğle tatilinde nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir. Öğretmenin tam gün nöbet süresi içinde kesintisiz olarak hiç ara vermeden hizmet vermesi beklenemez. Öğretmen öğle dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde nöbet tutmaya zorlanamaz.   

Öğretmenlere Okul Giriş Ve Çıkış Kapılarında Nöbet Görevi Verilemez   

Öğretmenlere okul giriş ve çıkış kapılarında nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Haftada Birden Fazla Güne Nöbet Görevi Verilemez   

1982 Anayasa’sının “II. Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. maddesindeki; “Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır” hükümlerine göre karşılığında ücret ödenmeyen ikinci nöbetler yasal değildir.
   

Mesai Saatleri Dışında Nöbet Görevi Verilemez   

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde her türlü eğitim öğretim faaliyetlerinde öğretmenlere nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Öğretmenler İdari Çalışmalarda Görevlendirilemez   

Aylık ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenlere “aylık ve zorunlu ek ders karşılığını doldurmuyorsunuz.” denilerek idari çalışmalarda görev verilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Öğretmenlere Mesai Saatleri Dışında Aylık Karşılığı Ders Verilemez   

Öğretmenlere, yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde aylık karşılığı ders verilemez   

Öğretmenlere, Ev Ziyaret Etme Görevi Verilemez   

Öğretmenlere öğrencilerin evlerini resen ziyaret etme görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Öğretmenler Resen Eğitim Koçu Olarak Görevlendirilemez   

Öğretmenlerin sınıf öğretmenliği kapsamı dışında resen Öğrenci/Eğitim Koçu olarak görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.   

Öğretmenler Bakım, Onarım Ve Kontrol İşlerinde Resen Görevlendirilemez   

Öğretmenlere bakım, onarım ve kontrol işlerinde resen görev verilmesi yasal ve hukuki değildir. Örneğin Endüstri Meslek Liseleri’nde ve Mesleki Eğitim Merkezleri’nde görev yapan Bilgisayar, Elektrik, Elektrik-Elektronik Öğretmenlerine okulların elektrik tesisatlarının kontrolü, bilgisayar ve fotokopi makinalarının bakım ve onarım işlerinde resen görevlendirilmektedirler.   

Rehber Öğretmen Geçici Görevlendirilemez   

Rehber Öğretmenlerin aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini görev yaptıkları okulda/kurumda doldurmaları halinde başka okulda/kurumda geçici olarak görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.  

Rehber Öğretmenler Hükümlü Ve Çocukların İfadesinin Alınması İşlerinde Resen Görevlendirilemez.   

Rehber Öğretmenlerin özellikle mesai saatleri dışında Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilmeleri yasal ve hukuki değildir.   

Öğretmenler Komisyon Vb Kurullarda Resen Görevlendirilemez   

Öğretmenlere Fatih Projesi Muayene ve Geçici Kabul Komisyonları ile her türlü komisyon ve kurullarda resen görev verilemez.   

Öğretmenlere Servise İndirme Ve Bindirme Görevi Verilemez   

Öğretmenlerin, öğrencilerin servis ve taşıma araçlarına indirme ve bindirme işlerinde görevlendirilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Mesai Saatleri Dışında Toplantı Yapılamaz   

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan her türlü toplantı ve faaliyetlere öğretmenlerin ve personelin resen katılmaya zorlanamaz.   

Okul-Aile Birliği Ve Veli Toplantıları Mesai Saatleri Dışında Yapılamaz   

Yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile mesai günleri saat 17.00’den sonra başlayan saatlerde eğitim öğretimi aksatmamak adına yapılan okul aile birliği ve veli toplantılarına öğretmenlerin ve personelin katılmaya zorlanamaz.  

Özel Eğitim Öğretmenleri Teneffüs Hakkında Mahrum Bırakılamaz   

Özel öğretim branşı öğretmenlerinin dinlenme saatleri olan teneffüs saatlerinde öğrencilerin takibini yapmakla görevlendirilmeleri ve nöbet görevi verilmesi yasal ve hukuki değildir.   

Kişisel Veriler Kullanılarak Mesai Takibi Yapılamaz   

Parmak izi, retina taraması, yüz, iris, avuç içi tanıma gibi biyometrik verilerin başkalarına aktarılma imkânı bulunduğundan kişilerin isteği olmaksızın mesai takibinde kullanılması yasal ve hukuki değildir. 

 

Murat KÖSEOĞLU 

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Rize İl Başkanı 

 

Paylaş
415 Kez Görüntülendi
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

Öğretmen yalvarmaz, Öğretmen boyun eğmez, Öğretmen el açmaz, için 17 Yorum

 1. Türk Eğitim Senli dedi ki:

  gerçekler acıdır. herkes ne olduğunu biliyor. x

 2. Başardınız dedi ki:

  İyi ya işte mahallenin bakkalını çağır o bakar.Sayenizde devlet işinde ne düzen kaldı ne ciddiyey

 3. doğru dedi ki:

  yorumları okuyorumda kesınlıkle katılmıyorum yalandan yazıyı okumadan eleştırı yapyorsunuz haksızsınız yureksızsınız delıkanlı değılsiniz azcık yureklı olun doğruyu yazın adam olun

 4. KAFA dedi ki:

  gıt yakından sor o sana nasıl alınır oğretır

 5. gerçek dedi ki:

  xx sendıkaci gıt eleştırdığın adamın karşısına çık bu soruları sor klavyeci

 6. gerçek dedi ki:

  muhtar sen mahallenı yonet yeter sen sınıfa gırmeye uğraşma bız orayı terk etsın demıyoruz oğretmen dınlenırken yerıne bır başkası vekalet etsın bukadar yeter sana bunu belkım anlarsın mıhtar

 7. gerçek dedi ki:

  sende kafa olsa bu sendıkanın eğitim çalışanları sendıkası olduğunu bılmen lazım evet bu sendıkanın başkanı mıllıyetçı senın sendıka başkanın gıbı fetocu feto ıtırafcısı değil anladıysan tabıkı

 8. Millici dedi ki:

  Süpper soru!!!
  22 senedir sendikacıyım, eski başkanla ne siyasi ne sendikal hiiiç anlaşamadık, daima tartıştık ama bilen biliyor ki, ona yinede saygıda asla kusur etmedim – malum üslubuna rağmen! –
  Ama abi bu ne yaaa, “walla gelen gideni aratırmış, …!!!”

 9. ülkü dedi ki:

  mesajların ortak yönü,
  bu şekilde bir sene daha geçmeyeceği! hem sendika hem arkadaki camia geçen seneden fena yara aldı. bunu yapacak olan sendikanın kendisi. yoksa sonuç hiç değişmeyecek!

 10. Molla Kasım dedi ki:

  Bize sarı sendika diyenleri gördük, siyasetin merkezinde imişler!

  Daha da kötüsü A partisine oy verip rantı, B partisinden nemalanacak şekilde tavir alanları da, gördük!

  İftira, cehalet, çamur atmalarıda cabası.

  Daha da önemlisi bu sendikaya yakın olanların bu kadar sendikaya mesafeli olmalarını da! Beni bu sendikaya davet edenler şimdi, istifayı düşünüyorlar!

  Brawo! Geçen sene süper tecrübelilendik, umarım tekrarlanmaz!

 11. rizeli dedi ki:

  geçen sene neydi o öyle?
  umarım geçen seneki gibi ” onurlu” bitirdik dediğiniz şekilde bu seneyi geçirmezsiniz.
  sendika mı ego tatmin aracı mı belli değildi?
  imza toplayıp sonra çöpe atmalar, ” başkan olmak için doğmalar” falan.
  önümüzdeki döneme bakacağız ama geçmişten ders çıkardık, umudum yok sizden.

 12. erdem dedi ki:

  bir de unutmadan….
  senetle araba alıcam da… son ne olur?

 13. erdem dedi ki:

  Türk eğitim sen li arkadaşlara samimi bir sorum var:
  Yahu eğitim sendikasına eğitimci bir tanecik başkan da mı bulamadınız?
  samimi soruyorum yoksa ben size 3-4 ülkücü eğitimci adı verebilirim…..

 14. eğitmen dedi ki:

  öğretmene iftira da atılmaz,
  çamur da atılmaz
  yalan da söylenmez,…
  ama atan söyleyen var!
  bence söylenen lafı önce kendimize de söylemeliyiz!

 15. YA ÖYLEMİ dedi ki:

  sendikacılar x,süslü püslü laf edebiyatıyla memurlarıx.neymiş öğretmenin itibari MEB.in namusuymuş,nasıl namus kollanır kelimesini sizde bilemezsiniz,şuna namus kollama demiyelimde,MEB..in namussuzlarıdırlar deyin.nerdeyse her okulda hocalar tarafından(öğretmenler)taciz edilen hamile bırakılan,karısını bırakıp öğrencisiyle kaçan öğretmenlermi,MEB.in namusudur,susun barı allah aşkında, pisliklerinizi unutsun bu öğrenci velileri. burda öyle savunucu yazı yazarken. syn Köseoğlu, bildiklerimizide yazsaydın keşke, ozaman bu yorumlara maruz bırakmazdın derim

 16. DEVLETÇİ/MİLLİYETÇİ dedi ki:

  sendikacisiniz ya.Öğretmen yalvarmaz,
  Öğretmen boyun eğmez,
  Öğretmen el açmaz,
  Öğretmen ders verir. sizlerde sendikaniza kayıtlı öğretmen yada memurların sırtından güzelce nemalanır,oturduğunuz yerden yer içer,sözde tatil beldelerinde toplantılar düzenler,gününüzü gün edersiniz.devletin binlerce memuru var,öğretmenlerin maaşlarının 3/1 ini alamazken sesleri solukları çıkmaz,ne hikmetse öğretmenlere polislere herzaman iyileştirme yapılırkende,birinizde çıksaki,yahu bize verdinizde,diğer kamudakilerede bize verilenin yarısını versinler neden diyemiyorsunuz.diyemezssiniz,heppsi döner sermayaden payını alır,son model marka araba biner,ama diğer memur kısmı kirayı ve ev geçindirmek için hesap kitap ederler,ömürleri boyunca ne ev nede araba alacak feraha kavuşurlar.yazıktır günahtır.bari şu ortamda devlete yük olmaktan çıkın,aklınız olsaydı bugünlerde sesiniz hiç çıkmaz,devlete kambur olmak yerıne,vicdan muhasebesi yapardiniz.rahmetli Erbakan hocamız derdi ya,,,hadin ordan be brey yüzssüzler,şimdi bende öyle diyorum,sendikanizla birlikte sizlerede hadin ordan beeeee

 17. muhtar dedi ki:

  öğle tatilinde mahallenin muhtarı mı bakkalı mı gelip nöbet tutacak.O çocukların birinin başına hal geldiği zaman sorumlusun sensin. Nöbet tutmaz kılık kıyafete uymaz diye diye eğitimi mahvettiniz
Sitede yayınlanan yazılar ve yorumlardan yazarları sorumludur. Yayınlanan yorumlardan www.rizeninsesi.net sorumlu tutulamaz. ) Sitedeki tüm harici linkler ayrı bir sayfada açılır. Sitemizde yayınlanan haber, köşe yazıları ve fotoğraflar izin alınmaksızın kaynak gösterilse dahi, herhangi bir ortamda kullanılamaz ve yayınlanamaz.
Reklamı Gizle