Haber Detayı
03 Haziran 2014 - Salı 08:39
 
Dikkat !! Yeni Tüketici Yasası Yürürlüğe Girdi
Diğer Haberi
Dikkat !! Yeni Tüketici Yasası Yürürlüğe Girdi

“ YENİ TÜKETİCİ YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ ”

  “Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Limiti İlçelerde 2.000 TL ‘ye , İllerde 3.000 TL‘ye Yükseltildi. Bankalar kredi ile ilgili açılan hesaptan ücret , masraf talep edemeyecek.

Ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıl olarak belirlenmiştir.

İlk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını , satıcı ispat edecektir.

Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır.

Konut kredilerinde Mevcut düzenlemede yüzde 2 olan erken ödeme tazminatını,  kalan vadesi 36 aya kadar olan kredilerde yüzde 1'e indirildi,

Konut satışlarında  tüketiciye sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminat ödeyerek sözleşmeden vazgeçme hakkı tanındı,

Yeni Kanuna göre inşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle maketten konut satışı sözleşmesi yapılamayacaktır.”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda büyük değişiklikler yaptı . Kasım 2013 ayında TBMM görüşülerek kabul edilen ve 28 kasım 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6502 Sayılı Yeni Tüketici Yasasının 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştü ve 6 aylık geçiş süresi 28 Mayıs ‘da doldu. 28 MAYIS 2014 tarihinden itibaren Yeni Tüketici Yasası yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren Yeni Tüketici Yasasına göre ;

Tüm tüketici sözleşmeleri 12 puntodan küçük olmayacak ve okunabilir düzeyde olacak. Sözleşme şartları tüketici aleyhine değiştirilmeyecek.Tüketiciden; yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir hizmet kalemi adı altında ek bir bedel talep edilemeyecektir

Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak bir belge tüketiciye zorunlu olarak verilecektir.

Faiz dışında hangi hizmetlerden ücret, komisyon ve masraf alınacağı hususu, Bakanlığın görüşü alınarak BDDK tarafından belirlenecektir.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altındaücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı sunmak zorunda olacaktır.

Kanunla da temerrüt hali de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmasına son verilmiştir..Kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında , ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü sunmak zorunda olacaklar.Tüketici kredilerinde tüketici başka sigorta şirketinden sigorta yaptırabilecek. Banka bunu kabul etmek zorunda kalacak.

Konut kredisinin erken ödenmesi halinde getirilen yükümlülüklerin hafifletildi ve mevcut düzenlemelere göre yüzde 2 olan erken ödeme tazminatını, kalan vadesi 36 aya kadar olan kredilerde yüzde 1'e indirildi,

Tüketicilerin kredi taksitlerini ödemesi için bankalar tarafından zorunlu olarak açılan hesaplardan, ücret ya da masraf talep edilmesinin yasaklandı.:

"Yeni düzenlemeyle bankalar, tüketicinin açık talimatı olmaksızın, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacak. 

Bankaların, kredinin ödenmesi için açılan hesaplardan, sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda tüketicilerden ücret ya da masraf talep etmesi yasaklanmıştır.

Bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması halinde kredinin ödenmesi ile kapanması zorunlu tutulmuştur.

Tüketicinin açık talimatı olmadan Bankalar, kredi sözleşmesi ile ilişkili bir kredili mevduat sözleşmesi yapamayacaktır.

Kanun ile maketten yapılan satışlarda tüketicilerin yaşadığı mağduriyetlerin olmaması hedeflendi. Yeni Kanuna göre inşaat ruhsatı alınmadan tüketicilerle maketten konut satışı sözleşmesi yapılamayacaktır." Konut satışlarında tüketicilerin sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 günlük cayma hakkına sahip olup bunun yanı sıra tüketiciye sözleşme bedelinin yüzde 2'sine kadar tazminat ödeyerek sözleşmeden vazgeçme hakkı tanındı.

Ön ödemeli konut satışları, tüketici kredisi sözleşmeleri ve finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelerde 14 günlük cayma süresi vardır.

Taksitle satış sözleşmelerinde ise Borçlar Kanunu’na paralel olarak 7 günlük cayma hakkı tüketicilere tanınmıştır.

Mevcut Kanunda olduğu gibi; ayıplı mallarda satıcının sorumluluğu taşınır mallarda, malın tesliminden itibaren 2 yıl, taşınmaz mallarda ise 5 yıl olarak belirlenmiştir.Yeni ve önemli bir uygulama; zaman aşımı süresi içerisinde kalmak kaydıyla, ilk 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplarda malın ayıplı olmadığını satıcı ispat edecektir.

Ayıp; ağır kusur veya hile ile gizlenmişse, zaman aşımı süresinden yararlanılamaz.

Tüketicilerimizin kullanacağı seçimlik hakları şöyledir:

- Sözleşmeden dönmek,

- Ayıp oranında satış bedelinden indirim istemek,

- Ücretsiz onarım,

- Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istemek.

İşyeri dışında satış yapacaklar(Kapıdan Satışlar ) , mevcut uygulamada olduğu gibi Bakanlıktan “yetki belgesi” almak zorunda olacaktır.İşyeri dışında kurulan sözleşmeler imzalanmadan önce, tüketicilerimizin sözleşme şartları ile ilgili bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur. Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmıştır.Sözleşme tarihi, tüketicinin kendi el yazısıyla yazdırılacak ve sözleşmenin bir örneği tüketiciye verilecektir.

İnternet, Telefon, Katalog gibi Yollarla Mesafeli Olarak Kurulan Sözleşmelere İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

Bu tür satışlarda, mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketici, sözleşme şartları hakkında bilgilendirilecektir.Mesafeli sipariş edilen ürünler en geç 30 gün içinde tüketiciye teslim edilecektir.Mevcut 7 günlük cayma hakkı süresi 14 güne çıkarılmaktadır.. İnternet üzerinden yapılan abonelikler yine internet üzerinden bitirilecektir.

Finansal Hizmetlerin Mesafeli Satışına İlişkin AB Yönergesi İlk Defa İç Hukukumuza Aktarılmaktadır.

Tüketicilerimizin her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili mesafeli sözleşme kurulmadan önce bilgilendirilmesi zorunlu tutulmuştur.Tüketicilerimiz, finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelerden 14 gün içinde cayabilecektir.

Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon vb. tüm aboneliklerde tüketicileri koruyucu yeni düzenlemeler getirilmektedir.

Tüketici; belirsiz süreli veya süresi 1 yıldan daha uzun olan belirli süreli abonelik sözleşmesini istediği zaman;Süresi 1 yıldan az olan belirli süreli abonelik sözleşmelerini ise, satıcı veya sağlayıcının sözleşmede değişiklik yapması halinde feshetme hakkına sahip olmuştur.

Bu alanda yasayla getirilen 2 yeni uygulama var:

Aboneliğe son verme isteği, süresi içinde yerine getirilmezse, abonelikten faydalanılmış olsa dahi tüketiciden herhangi bir bedel talep edilmesi yasaklanmıştır.Bu madde, firmaların tüketicileri mağdur etmelerinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. Feshin, sözleşmenin kurulmasından daha ağır şartlara bağlanamayacağı kuralı getirilmiştir.

Yeni Tüketici Yasasının tüm tüketicilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Köksal KASAPOĞLU

Tüketici Hakları Derneği Rize Şube Bşk.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Dikkat, !!, Yeni, Tüketici, Yasası, Yürürlüğe, Girdi,
Yorumlar
Haber Yazılımı