Haber Detayı
20 Eylül 2013 - Cuma 10:17
 
Fotoğrafı Ziya Hurşit ile Karşılaştırılan Dr. Abidin Bey Kimdir ?
Diğer Haberi
Fotoğrafı Ziya Hurşit ile Karşılaştırılan Dr. Abidin Bey Kimdir ?

Dr. Abidin Bey (Zeynel Abidin Atak)

Fotoğrafı Ziya Hurşit ile karşılaştırılan Dr. Abidin Bey kimdir?

Fatih Sultan Kar /İST

Balkan Savaşına katıldı

1879 yılında Kosova ilinin Yakova ilçesinde doğdu. Hüseyin Bey'in oğludur. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek 28 Şubat 1904'te Askerî Tıbbiye Mektebine girdi. 28 Haziran 1910’daTabib Yüzbaşı rütbe­siyle mezun olarak bir yıl Gülhane Askerî Tababet Okulu ve hastanesinde staj yaptıktan sonra 28 Haziran 1911 tarihinde Edirne'deki 2.Süvari Tugayı Alay Tabipliğine atandı. Bu görevde iken Arnavutluk harekâtına katılan erler arasında kolera baş göstermesi üzerine geçici olarak hare­kâtta bulunan 32. Alay Tabiliği’nde görevlendirildi. Arnavutluk'tan dönüşünde Balkan Savaşı’na katıldı. 1913 yılı Aralık ayın­da Harbiye Nezaretinin emriyle İtalya ve Arnavutluk'ta özel göreve gönde­rildi. 26 Şubat 1914'te 5. Tümen, 14. Alay Tabiliği’ne tayin edil­di Mart ayında Teşkilât-ı Mahsusa’ya alınarak 1. Sefer Kuvveti’yle İran'a gitti. Dilman, Rumiye, Havulak ve Meraga Muharebelerine katıldı.

Lazistan Mebusu oldu

Haziranda Muş Askerî Hastahanes’ine atandıysa da Muş'un Rus işgaline uğraması üzerine Hastahane personeli ile birlikte Elâziz'e, sonra da Er­zurum'a intikal etti. 1915 Aralık ayında Sıhhiye Depo Taburu ve Sıhhiye Kolları Komutanlığına getirildi. Erzurum'un işgalinde, Erzincan'da görev­lendirildi. Yakalandığı tifo hastalığı nedeniyle üç ay hava değişimi ile İs­tanbul'a, ailesinin yanına gönderildi. 29 Haziran 1916'da kıdemli yüzbaşılığa yükseltildi. 28 Temmuz 1916'da Kayseri İncesu İstasyon’u Tabibi ve sonra da Şifa Yurdu Baştabibi olarak görev aldı. Bu arada iki ay İncesu Kaymakamlığı’na vekâlet etti.1918 yılı başlarında hastanenin kapatılması üzerine Batum Askerî Hastanesi Baştabibliği’ne atandı.

Kısa bir süre sonra Romanya Cephesi’nden gelen 46. Seyyar Hastahane Baştabibi olarak 3 üncü Kafkas Tümeni emrine verildi. 11. Alay Baştabibi ola­rak Doğu Harekâtı’na katıldı. TBMM'nin 1. Dönemi için yapılan seçim­lerde Lazistan'dan Milletvekili seçildi.

26 Nisan 1920'de Mecliste hazır bulundu. Bolu Ayaklanmasında Genel Kurul kararıyla izinli sayılarak ayaklanmanın bastırılmasında görev aldı ve bir süre Düzce Kaymakam­lığı’nı yürüttü. Sıhhiye Bölüğü ve Seyyar Hastahane sevk ve idaresindeki becerisi nedeniyle Millî Müdafaa Vekâleti’nin İsteği üzerine 28 Mart 1921'de Batı Cephesi’nde hizmet görmek üzere yeniden izinli sayıldı. Ba­tı ve Güney Cephelerinde Sağlık Müfettişi olarak görev yaptı. Sonraki toplantı yıllarında Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu’nda kâtip ve söz­cü olarak çalıştı. Bu arada 10 Ekim 1920'den geçerli olmak üzere Tabib Binbaşılığa yükseltildi. Dönem içinde 22 si gizli oturumlarda olmak üzere 73 konuşma yaptı. Bir soru önergesi verdi. Milletvekilliği bu dönemde sona erip meclisten ayrılınca bir süre Gülhane Hastahanesi’nde staja gönderildi.

Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyasıyla ödül­lendirildi

14 Temmuz 1925 te Kuvâ-yı Ha­vaiye Sağlık Şubesi Müdürlüğüne atandı. 1 Haziran 1926'da Tabib Yar­bay olarak Sivas Askeri Hastahanesi Baştabibliği’nde görevlendirildi. 5 Temmuz 1921'de Niğde Askerî Sanatoryum Baştabibi, 27 Ekim 1927'de 6. Fırka Baştabibi, 10 Ocak 1928 de Denizli Hastahanesi Baştabibi oldu. 18 Şubat 1929 da tekrar 6. Fırka Baştabibliği’ne getirildi. Hastalan­ması üzerine Gülhane Hastahanesi Baştabibliği emrine verildi. 18 Ocak 1932'de sağlık durumundan emekliye ayrıldı. 23 Mayıs 1939da İstanbul'da öldü. Evli olup iki çocuk babası idi. Mecliste ve Cephede hizmeti dolayısıyla TBMM'nin 30 Ocak1926 tarih ve 1874 sayılı kararıyla Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyasıyla ödül­lendirilmiştir Almanca, Fransızca ve Bulgarca bildiği hâl tercümesinde yazılıdır Mecliste (Abidin Bey) olarak anılırdı.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Fotoğrafı, Ziya, Hurşit, ile, Karşılaştırılan, Dr., Abidin, Bey, Kimdir, ?,
Yorumlar
Haber Yazılımı