Haber Detayı
06 Ekim 2013 - Pazar 15:16
 
Seçimlerde Aday Olacak Memurların Dikkatine !!!!!
Diğer Haberi
Seçimlerde Aday Olacak Memurların Dikkatine !!!!!

Kimler ne zamana kadar istifa etmek zorunda

Seçim için istifa edecek memur ne zaman döner?

Yüksek Seçim Kurulunun 4 Ekim 2013 tarihli Kararında yer alan açıklamaya göre en geç 1 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00'ye kadar aşağıda belirtilen kamu görelilerinin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekmektedir. Yine kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların da yukarıda belirtilen tarihte ve bu tarihten geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten dilekçelerini vermeleri gerekmektedir.

Adaylık için memur ve diğer kamu görevlilerinden istifa etmek zorunda olanlar

1- Hakimler ve savcılar. 2- Yüksek yargı organları mensupları. 3- Yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları. 4- Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri. 5- Kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri. 6- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları (subay ve astsubaylar). 6- Sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar.

Görevden ayrılmak için yapılması gerekenler

2839 sayılı Kanuna göre, seçimlere katılmak isteyen kamu görevlileri, en geç 01 Aralık 2013 Pazar günü saat: 17.00'ye kadar görevlerinden ayrılma isteklerini içeren dilekçeyi resmi kayıtla en yakın amirine iletmek zorundadırlar.

Görevden ayrılma başvurusu yapan kamu görevlisine, dilekçenin alındığına dair bir belge verilir. Dilekçenin kuruma geldiği tarihten itibaren, en geç on gün içerisinde ayrılma isteğinin kabul edildiği dilekçe sahibine tebliğ olunur. Görevinden ayrılma hakkına sahip olan memurun ayrılma isteğinin kurumu tarafından reddedilme durumu söz konusu değildir.

Ayrılma istekleri kabul edilenler, görev başında bulundukları sürece propaganda mahiyetinde hiç bir harekette bulunamazlar. Görevleri gereği resmi elbise giyenler, resmi elbiseyle propaganda yapamaz ve bu mahiyette herhangi bir harekette bulunamazlar.

İstifa eden, peşin aldığı maaşı kıst olarak geri verecek

Seçimde aday olabilmek için görevinden ayrılan memurlar, ayrılma tarihinden itibaren memuriyet nedeniyle yararlandıkları haklardan yararlanamayacaklardır. Peşin olarak aldıkları maaşlar kıst olarak geri alınacaktır.

Geri dönen memur açıkta geçirdiği süreyi emeklilik yönünden borçlanabilecek

Bu memurların aday olamaması ya da aday olup da seçimi kazanamaması üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine aylık vb. haklar kapsamındaki hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Bu döneme ilişkin olarak sosyal güvenlik kesintileri de kurumları tarafından ödenmeyecektir. Ancak, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler borçlanılabilmektedir.

Yerel seçim için istifa, 2 defa istifa kapsamında değil?

Öte yandan, DPB görüşüne göre, seçim nedeniyle yasal zorunluluğa dayanılarak yapılan istifa, 2 defadan fazla istifa etmiş olanların memuriyete dönemeyeceği kuralının uygulanmasında hesaba katılmamaktadır.

İstifa edenlerin sağlık yardımı nasıl sağlanacak?

5510 sayılı Kanunun 'Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartlarını' düzenleyen 67 nci maddesinin son fıkrasına göre işten ayrılan, istifa eden veya görevine son verilen devlet memuru, öncelikle şartsız olarak 10 gün daha sağlık yardımı almaya devam edecektir. 10 gün tamamlandıktan sonra 90 gün daha sağlık yardımı alabilmesi için işten ayrıldığı tarihten geriye doğru bir yıl içinde en az 90 gün çalışmasının olması gerekmektedir. Buna göre istifa edecek memurun ve bakmakla yükümlü oldukları aile fetlerinin, istifa ettiği tarihten itibaren 100 gün daha sağlık yardımı alması mümkün.

Aday gösterilmeyen ya da seçimi kaybedenlerin göreve dönmesi

298 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde göre, seçimlerde aday olabilmek için görevlerinden ayrılmak zorunda olan kamu görevlilerinin (yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç), adaylık veya seçim sonuçlarına göre yeniden göreve dönmeleri mümkündür.

Aday adaylığı sonrası dönüş mümkün mü?

Devlet Personel Başkanlığı aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybettikleri için göreve dönecek olanların, kurumlarına müracaatları ve atanmaları için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı yönünde görüş vermişti. Ancak, bu görüşünü değiştirmiştir. Yeni görüşüne göre; adaylık veya seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dönebileceklerdir. DPB görüşü böyle olmakla birlikte Danıştay kararları, seçimlerde aday adaylığını veya adaylığı ya da seçimi kaybetmeleri durumunda; göreve başlamak için kurumlarına müracaat etmeleri için belli bir süre beklemelerine gerek bulunmadığı yönündedir.

Eski göreve döndürmek zorunlu mudur?

İdari yargı mercileri tarafından konuya ilişkin verilmiş ve istikrar kazanmış kararlarda, seçimlere katılmak üzere istifa eden ancak, aday listelerinde yer alamayanların, başvuruda bulunması ve seçime katılmak için ayrıldığı kadronun boş olması halinde, eski görevlerine dönmelerinin mümkün olacağına hükmedilmiştir. Bazı kamu kurumları istifa nedeniyle boşalan kadrolara atama yapmaktadır. Bu durumda göreve dönmek isteyenler, ancak, durumlarına uygun boş kadrolara atanabilirler. Bu halde açılan davalarda önceki göreve dönmek mümkün olamamaktadır. Ancak, bu halde de kazanılmış hak aylık derece ve kademesi ¼ diye genel müdürlükten istifa eden birinin ¼ dereceli düz uzman kadrosuna atanması halinde açılacak davalar kişiler lehine sonuçlanmaktadır. Yani atanılan kadro ve özlük hakkı önemli olup, yargı mercilerince önceki kadroyla karşılaştırılmaktadır.

Şahsa bağlı kadrolarda görev yapanların seçim nedeniyle istifa etmiş olmaları halinde, eski kadrolarının iptal edilmesi nedeniyle geri dönemeyecekleri için kazanılmış hak aylık derecelerine uygun bir kadroya atanmaları gerekecektir.

Yerel seçimler için istifa eden 4/B'li, seçilemezse görevine geri dönebilir mi?

Bu konuda daha önce cevapladığımız ayrıntılı bilgi dosyası için tıklayınız.

İstifa için örnek dilekçe

Örnek istifa dilekçesi aşağıda yer almaktadır.

"... BAKANLIĞINA/ MÜSTEŞARLIĞINA/ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

298 sayılı Kanunun ek 7. maddesinde "Yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile Subay ve Astsubaylar hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler. " hükmü yer almaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun 4 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı uyarınca Mahalli idareler Seçimlerine katılmak için görevimden istifa ediyorum.

Gereğini arz ederim. 10/2013

İmza Ad Soyad Adres"

Kaynak: Editör:
Etiketler: Seçimlerde, Aday, Olacak, Memurların, Dikkatine, !!!!!,
Yorumlar
Haber Yazılımı