ERDOĞAN BABA OCAĞI RİZE'YE GELİYOR
Haber
19 Haziran 2021 - Cumartesi 11:46
 
ERDOĞAN BABA OCAĞI RİZE'YE GELİYOR
Siyaset Haberi
ERDOĞAN BABA OCAĞI RİZE'YE GELİYOR

26 Ha­zi­ran’da İstan­bul’da düzenlenecek olan Kanal İstan­bul Pro­je­si­nin temel atma tö­re­ni­nin ar­dın­dan aynı akşam Rize’ye ge­lecek olan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, Rize’de bir dizi prog­ram, inceleme ve toplu açı­lış­la­ra ka­tı­la­cak:

 

Rize kent mer­ke­zin­de Be­le­di­ye Blok­la­rın­da ger­çek­leş­ti­ril­mek­te olan Kent­sel Dö­nü­şü­mün temel atma tö­re­ni ile Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si’nin Türk-Al­man Üni­ver­si­te­si ile ortak bir şe­kil­de yü­rüt­tü­ğü Tek­no­kent’in de ara­la­rın­da yer al­dı­ğı bir­çok pro­je­nin temel atma tö­re­ni­ni ger­çek­leş­ti­recek olan Er­do­ğan, kent­te ay­rı­ca Salarha Tüneli çift tüp açı­lışının da aralarında yer aldığı toplu açılış törenini ger­çek­leş­ti­recek.
 

Erdoğan'ın  Rize ziyareti sırasında Artvin ve Trabzon'da da incelemelerde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ERDOĞAN, BABA, OCAĞI, RİZE'YE, GELİYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı