Reklamı Geç
HABER DETAY
ÇAYKUR'DA VAR. TÜM ŞİRKETLERİYLE BİRLİKTE DENETLENSİN.
23 Aralık 2020 - Çarşamba 11:27

Varlık Fonu, tüm şirketleriyle birlikte denetlensin 


Kuruluş Kanununda Sayıştay denetimi yerine merkezi denetim elemanlarınca bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenmesi öngörülen Türkiye Varlık Fonunun, tüm alt şirketleriyle birlikte Sayıştay denetimine tabi tutulması istendi.  


Sayıştay denetimi dışında tutulan Türkiye Varlık Fonu’nun tüm alt şirketleriyle birlikte denetlenmesini isteyen CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Kamuoyundaki ve Meclis’teki tartışmalarda yöneltilen sorulara yetkili makamlarca verilen cevaplardan anlaşıldığı üzere; Varlık Fonuna aktarılan kamuya ait şirketlerin önceki denetim usullerine tabi olduğu anlaşılmaktadır.” dedi. TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da bunu teyit ettiğini ifade eden Bekaroğlu, uygulamaya bakıldığında, oluşturulan algının aksine Varlık Fonu ve bağlı şirketlerin denetim probleminin çözülemediğini söyledi. 


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği yazılı soru önergesinde; Türkiye Varlık Fonu Şirketi, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar açısından farklı bir denetim statüsünün oluşmasına sebebiyet verildiğini belirten Bekaroğlu, Varlık Fonunun yasaya göre her yıl ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen raporlar üzerinden görüşülüp denetlenmesi gerektiğini ne var ki bunun da belirtilen zaman diliminde gerçekleşmediğini ifade ederek Oktay’dan şu sorularına cevap istedi: 
 

  1. Türkiye Varlık Fonunun, kanun gereği Ekim ayı içerinde olması gereken, 2019 yılına ait mali tabloları ile faaliyetlerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi halen neden gerçekleşmemiştir? 
  2. Türkiye Varlık Fonunun 2019 yılı Faaliyet Raporu halen neden kamuoyunun bilgisine sunulmamıştır? 
  3. Vatandaşlarımız, varlıklarının hemen tamamı kamu kaynaklarından oluşan, Varlık Fonu’nun niçin Sayıştan denetiminden uzak tutulduğunu merak etmektedir. Varlık Fonu ile ilgili kamuoyunda oluşan tereddütlerin tamamı Fon ve bağlı şirketlerin denetiminin tartışmalı bir şekilde yapılmasıdır. Varlık Fonu’nun Sayıştay denetiminin dışında tutulmasının nedeni nedir, bunda ne gibi bir kamu yararı vardır? 
  4. Türkiye Varlık Fonu Şirketi, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar açısından farklı bir denetim statüsünün oluşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bunların ileride oluşması muhtemel büyüklüklerini göz önünde bulundurarak yasal değişiklik yaparak Sayıştay denetimine tabi tutulmalarını sağlayacak mısınız? 
  5. Faaliyete resmen geçtiği tarihten bu yana Türkiye Varlık Fonu Şirketi tarafından kaç adet şirket ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kaç adet alt fon kurulmuştur? Bunların isimleri nedir? Faaliyet sonuçları nedir? Kar ve zarar durumları nedir? 

 

VARLIK FONUNUN DENETİMİNE İLİŞKİN KANUN MADDESİ 

6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un “Denetim” başlıklı 6. maddesi; 

MADDE 6- (1) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabidir. Şirket, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyar.  

(2) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bağımsız denetimden geçmiş yıllık mali tabloları ile faaliyetleri, Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilecek sermaye piyasaları, finans, ekonomi, maliye, bankacılık, kalkınma alanlarında uzman en az üç merkezi denetim elemanı tarafından bağımsız denetim standartları çerçevesinde denetlenir. Denetim sonucunda hazırlanacak rapor her yıl ağustos ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulur.  

(3) Şirket, Şirket tarafından kurulacak diğer şirketler, Türkiye Varlık Fonu ve Türkiye Varlık Fonu bünyesinde kurulacak alt fonların bir önceki yıla ait mali tabloları ile faaliyetleri, her yıl ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, birinci ve ikinci fıkralar kapsamında hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen denetim raporları üzerinden görüşülerek denetlenir.” 

Adınız
Yorumunuz
Hiç yorum yapılmamış.