Reklamı Geç
HABER DETAY
İLKSAN, MALUM YAPI VE VAKIFLARA TERK EDİLEMEZ!
11 Mart 2021 - Perşembe 11:08
Eğitim

İLKSAN NEDİR NE DEĞİLDİR?

 

İlksan 285 bin öğretmenin alın teridir, emeğidir. 3.5’luk bir konu değildir. Memuru 3.5’a satanların konusu hiç değildir.

Zaten onların derdi de İlksan değildir.

 

1- İLKSAN’ın Hukuki Statüsü Nedir?

İLKSAN Vakıf, Dernek veya Sendika Değildir.

İLKSAN, kuruluş kanununda sayılan üyelerine, sosyal yardım amacı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak özel kanunla kurulmuş, kendi tüzel kişiliği bulunan bir kamu kurumudur.

 

2- İLKSAN’ın Gelir Kaynakları Nedir? Neden Kâr Dağıtmıyor?


İLKSAN ticaret yapmak, Kâr elde etmek ve bu kârı üyelerine dağıtmak amacı ile kurulan bir şirket değildir.


İLKSAN, Parafiskal gelirlerle topladığı fonlarla, Kanun ve Ana Statüsünde yazılı karşılıklı ve karşılıksız yardımları yapmakla mükellef munzam bir sosyal güvenlik kurumudur.

                                                         

3- İLKSAN’a Üyelik Neden Zorunludur? Dünya’da Örneği Var Mıdır?
 

İLKSAN üyeliği, Türk Medeni Kanununda tanımlanan üyelik ilişkisi gibi değildir. İLKSAN üyeliği aynen EMEKLİ SANDIĞI gibi memuriyete giriş ile eş zamanlı olarak kazanılan bir hak ve yükümlülüktür. Dünyada özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da İLKSAN ile aynı amaçla kurulmuş, üyeliği mesleğe giriş ile zorunlu olarak başlayan ve farklı yardım yöntemleri olan yüzlerce sandık bulunmaktadır. Dünyanın en büyük 300 Emekli Fonu ve Yardım Sandığının 13’ü Öğretmen Sandığıdır.

 

4- İLKSAN Zarar Ediyor Mu?


Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Karşılıksız Sosyal Yardım yapan kurum ve kuruluşlarda Kâr/Zarar hesabı değil, Gelir Fazlası/Gider Fazlası hesabı yapılmalıdır.


İLKSAN son 10 Yılda, aşağıdaki tabloda detayları verildiği üzere sürekli gelir fazlalığı vermiş ve bu gelir fazlalıkları sandığın sermayesine eklenmiştir.


Sermayeye yapılan eklemeler, Karşılıklı ve Karşılıksız Sosyal Yardımlar için Kaynak niteliğindedir.


5- İLKSAN’ın Üyelerden Topladığı Aidatları Nerelere Harcanıyor?


İLKSAN, Dünya’da ve Türkiye’de muadili sandık ve ikincil emeklilik fonları arasında sosyal yardım çeşitliliği açısından en fazla yardım yapan kurumdur.


İLKSAN, yararlanan kişi sayısı itibariyle Türkiye’de Emekli Sandığından sonra en çok sosyal yardım ödemesi yapan munzam Sandıktır2020 yılında 25.819 Üyeye doğrudan Nakdi Sosyal Yardım ödemesi yapılmıştır. 


İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2020-Ortalama Aidat 84 TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik olmak üzere toplam 10 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.


İLKSAN son 10 Yılda 169.961 üyesine 1.438.372.218,07 TL Sosyal Yardım ödemiş, ayrıca gelir fazlası birikim yapmıştır.

 

6- İLKSAN’ın FAİZ’den Başka Geliri Olmadığı Doğru Mudur?


Prime bağlı yükümlülükleri ve risk ödemeleri(ne zaman, kaç kişiye ve hangi miktarda riskin gerçekleşeceği belli olmayan) bulunan sigorta şirketleri, emekli sandıkları, emekli fonları ve İLKSAN gibi sosyal yardım kurumları likiditesi yüksek (nakde dönüşüm hızı yüksek) yatırımlar yapmak durumundadır.


İLKSAN, geçmiş yıllarda yaptığı sosyal yardım ve ikraz ödemelerinin istatiksel oranları, yeni üye giriş hızı ve ihtiyat oranını gözeterek varlıklarının önemli bir bölümünü, Portföy, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Mevduat yatırımlarında değerlendirmektedir.


287.000 Üyesine her ay nakit ödeme yapma mükellefiyeti bulunan İLKSAN’ın Yatırım/Nakit dönüş hızı çok yavaş olan büyük sanayi işletmeleri kurması veya işletmesi, bugün 3 gün içerisinde yapılan ödemelerin çok uzun vadelere yayılmasına sebep olabilecektir.

 

ÖRNEK: 2020 Yılı Eylül Ayı İlksan Ödemeleri


Eylül 2020 Toplanan Aidat                 (+)  24.263.457,64


Eylül 2020 Yapılan Sosyal Yardım    (-)   82.715.984,55


Fark                                                       (-)   58.452.526,91


Eylül-2020 Ayında Ödenen İkraz      (-)   80.665.200,00


Eylül 2020 Aidat Dışı Nakit İhtiyaç       139.117.726,91


Not: Bu örnekte verilen aidat dışı nakdi ihtiyaç, sandığın hazır likit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu nedenledir ki 2020 yılı Eylül ayında hiçbir yardım ödemesi ertelenmemiştir.

 

7- Gelir Fazlası Veren İLKSAN Yardımlarını Arttırıyor Mu?


Evet, Son 10 Yılda gelir artışına paralel olarak Doğum, Cenaze ve Sağlık Destek yardımları getirilmiştir. Son 4 yılda 33.465 Üyemiz bu yeni yardımlardan yararlanmıştır.


Üyelerimize Kanser Sağlık Nakit Desteği son aşamaya getirilmiş olup, önümüzdeki yıl uygulamaya alınacaktır.

 

8-  İLKSAN Denetleniyor Mu? İLKSAN’ı Kim Denetliyor?


İLKSAN hem iç denetim hem de dış denetime açık bir kurumdur. Kurumun iç denetimi Milli Eğitim Bakanının önerdiği 2 ve temsilciler arasından seçilen 1 üyeden müteşekkil Denetim Kurulu tarafından yapılmaktadır.


Sandığın dış denetimi 3568 Sayılı yasa kapsamında “Bağımsız Denetim”  yetkisine haiz Denetçiler tarafından yapılmaktadır.

 

9- İkraz Nedir? İLKSAN Faizle Para Mı Veriyor?


İLKSAN, 4357 Sayılı Kanuna dayalı Ana Statüsü gereği isteyen üyelerine borç para vermek zorundadır. Üyelerimize kurum tarafından verilen bu borca, İKRAZ denilmektedir.


İKRAZ hizmeti, tüm üyelerin mülkiyetinde olan nakit varlıklardan yapılan finansal bir ödeme olduğundan, Evlilik İkrazı hariç olmak üzere tüm borçlara enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” eklenmektedir.

 

10- Üyelerden Toplanan Aidatlar İle Üyeye Verilen Borç Paradan Nema Mı Alınıyor?


Üyelerden toplanan aidatlarla öncelikle sosyal yardım ödemeleri yapılmakta, İkraz(borç verme) işlemleri ise tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımız vasıtası ile ödenmektedir. Örneğin; 2020 yılında 286 milyon aidat geliri tahsil edilmiş, 294 milyon sosyal yardım yapılmıştır.


Tüm üyelerimizin birikimi olan Öz kaynaklarımızın korunması için enflasyon oranından az olmamak üzere  “nema” uygulaması, enflasyon etkisinden arındırmak için ekonomik bir zorunluluktur. 

 

11- Birikmiş Aidatım Hep Aynı? Neden Güncel Değeri Yok?


Üyelerimizin birikmiş aidatları, sandık cari hesaplarında nominal kıymeti ile izlenmekte, Emeklilik(asgari 120 ay aidat ödemek şartıyla), Maluliyet ve Ölüm hallerinde; (Birikmiş Aidat+ Birikmiş Aidatın 150 Oranı+ Son Aidatın 100 Katı+ Son Aidatın 4 Katının Aidat Ödenen Yıl ile çarpımı ile bulunan miktar kadar) Sosyal Yardım yapılmaktadır.


Üyelerimizin Emeklilik, Maluliyet ve Ölüm halleri dışında herhangi bir nedenle sandıktan ayrılmaları halinde ise 3095 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre birikmiş aidata tahakkuk ettirilecek neması ile birlikte iade edilmektedir.


İLKSAN Üyesi Değerli Arkadaşım,


Bugün, İLKSAN İlçe Temsilci Adayı olarak sizlerden oy isteyen ancak, bir yandan oy isterken diğer yandan da 2012 yılından bu yana karaladıkları ve her yıl “gelecek sene batacak inşallah” diye dua ettikleri, eğitim çalışanlarının maaş zammı 5 tane 5 litrelik yağ alamazken, “zammı bırakın İLKSAN’a bakın” diyerek, Toplu sözleşmede kamu tarafını 4 kez Sandığın kapatılması için acil toplantıya çağıran ve/fakat sandığı kapatmaktan umudu kesince de “yönetmeye talip olduklarını” ilan eden “algı yöneticisi uzmanı malum-sen” muhiplerine vermemiz gereken cevaplar var.


1-Üyelerine İLKSAN’dan birkaç kat fazla emekli ikramiyesi veren sandıklar olduğundan bahseden bu arkadaşlar, İLKSAN’ın kestiği AİDAT ile Örnek verdiği Sandıkların kestiği AİDAT’ın kıyasını neden yapmıyor, bahsettikleri sandıkların ortalama aidatı 380 TL’den başlar, 1200 TL’ye kadar çıkar. İLKSAN’ın kestiği aidat ortalama 84 TL. Haliyle İLKSAN’ın kestiği aidattan ortalama 10 Kat fazla kesen bir sandık, Emekli ikramiyesini de 10 Kat fazla ödeyebilmektedir. Diğeri ise İLKSAN’ın yaklaşık 6 Katı Aidat keserken İLKSAN’ın 2 Katı İkramiye ödemektedir. Değerli meslektaşım, lütfen bu konuyu algı uzmanı malum-sen adayına değil, etrafınızda ki bir Asker ya da Polis çalışanına sorunuz. 


2- İLKSAN Maaş matrahından 2, POLSAN Maaş matrahından 8, OYAK ise Maaş matrahından 10 Kesinti yapmaktadır. Eğitim Çalışanlarının Maaşını asgari ücret seviyesine düşüren bu memnun-sen arkadaşlara sorabilir misiniz lütfen, İLKSAN’a kesilen aidatın 84 TL olmasının sorumlusu kimdir? Keşke eğitim çalışanlarının maaşları Asker-Polis maaşı kadar olsa da İLKSAN aidatları ve birikimleri de yüksek olsa.


3- Şecaat arz eden kıpti sirkatin söylermiş, önce maaşımızı asgari ücret düzeyine düşürdüler, şimdi de her ne ekonomik sıkıntınız varsa sebebi İLKSAN’dır diyorlar. Elbette söylerler çünkü İLKSAN’a muhalefet etmek kolay, kendilerini “güçlü, irade sahibi bir yönetim olarak” tanıtan bu arkadaşlar, bu güçlerini neden toplu sözleşme masasında kullanmadılar da bizi 3,5 zamma, mahkûm ettiler. İLKSAN aidatının en düşük aidat olmasının nedeni kim?


4- Türkiye Sevdalıları Sandığı devraldığında, İLKSAN Emekli İkramiyesi 1 Maaş iken şu anda 10 Maaş olmuştur. Türkiye Sevdalıları 2020 Yılında İLKSAN’da sosyal yardımları 20 arttırdı sizin memnun-seniniz eğitim çalışanlarının maaşlarını ne kadar arttırdı? Bu mu sizin Vizyoner bakışınız? Bu mu sizin eğitim çalışanlarına vaadiniz? Lafla peynir gemisi yürümüyor beyler, Keşke yetki gücünüzü kullanıp İLKSAN aidatlarına 25 Devlet katkısı alabilseydiniz! Maaşlarımızı, emekli sandığı ikramiyemizi ne yaptığınız ortada! Heba ediliyor dediğiniz İLKSAN Varlıkları, son 10 Yılda 1 MİLYAR GELİR FAZLASI vermiş, Önce mali tablo okumayı öğrenin lütfen!


5- Doğum, Cenaze, Sağlık Destek, Terör Mağduriyeti yardımını, maaşında İcra olana İkrazı biz getirdik. 2022’den itibaren isteyen her üye isterse toplu para yerine emekli maaşı alacak, kanser nakdi yardımı başlıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de Konukevleri açtık. Yaşlı Konukevinin temeli atılıyor. Eğitim yatırımları başlıyor. Tüm işlemler Online ve E-devlete taşındı. İLKSAN’ı etrafınızda gördüğünüz yapılara ve idarelere mi benzetme derdindesiniz? Telaş yapmayın, İLKSAN Emin ve Ehil ellerdedir.


6- Değerli Meslektaşım, her şeyden önce bu arkadaşlara sormak gerekmez mi? Daha düne kadar “hemen kapatılsın, batıyor, iflas ediyor” diye yaygara kopardıkları İLKSAN, bugün neden ve niçin kıymetli oldu, bu “irade sahibi” arkadaşlar, eğitim çalışanlarının yüzlerce birikmiş sorunu varken 1 yıldır neden İLKSAN’la yatıp İLKSAN’la kalkıyor? Bu sorunun cevabı; Türkiye Sevdalılarının 25 yılda damla damla biriktirip namusu gibi korudukları 2,1 Milyar Nakit, 2,5 Milyar gayrimenkul varlıklar olabilir mi acaba?


03.04.2021 Cumartesi günü yapılacak olan İlksan temsilciler kurulu seçimlerinde bütün adaylarımıza başarılar diliyorum.


İlksan emin ellerde.Türk Eğitim-Sen varsa umut var.

 


Ceyhun Kalender

İlksan 8. Dönem Rize İl Temsilcisi

Türk Eğitim-Sen Rize Şubesi

Basın ve Dış İlişkiler

Adınız
Yorumunuz
ADAMIN BİRİ - 12 Mart 2021  
Yahu bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yazınız içeriğine bak be. Sanada bunu yazmak yakışırdı zaten.

RİZELİ SINIFÖĞRETMENİ - 18 Mart 2021  
sayın mödörataör yorumumu neden yayınlamıyorsun yoksa sende türk eğitimsen üyesimisin