Reklamı Geç
HABER DETAY
RİZELİ İSİM GÖREVDEN ALINDI
26 Mayıs 2021 - Çarşamba 18:59
Rize

TMMOB Yönetim Kurulu Rize'nin İkizdere İlçesi İşkence dere mevkiinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağı projesini destekleyen ve karşı çıkanları bölücülükle suçlayan TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’yı TMMOB Yönetim Kurulu'nun 22 Mayıs 2021 tarihli kararı ile görevinden alarak Disiplin kuruluna sevk etti.

   
TMMOB 45. Dönem 52. Yönetim Kurulu toplantısında alınan 789 Numaralı karar şöyle denildi"Birliğimiz ve bağlı Odalarının Başkanları tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile Rize'nin İkizdere İlçesi Eşkencedere mevkiinde ormanlık alan içinde açılmak istenen taş ocağının bir doğa katliamına neden olduğu ve durdurulması çağrısı yapılmıştır. TMMOB ve Odalarımızın web sayfalarında yayımlanmış olan açıklama ayrıca İKK sekreterlerimize de iletilmiştir.

    
Hal böyleyken, TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Yazıcı’nın 16 Mayıs 2021 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan açıklamasında, söz konusu taş ocağına ilişkin olarak TMMOB’deki görevi TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi olmasına rağmen “Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı” unvanı kullanarak “Bazı yatırımlar doğaya ve çevreye zarar verebilir. Bu çevresel etkiler ve zararlar devlet güvencesi ile düzeltilebilir. Bu yörede yaklaşık 2,5 yıldan beri denizin tuzlu su etkisi ile eritmeyeceği taş tipi ile ilgili araştırma yapıldı. Bu yörede 7 tane uygun yer buldular. Fakat 16 milyon ton taş lazım olduğu için tek rezerv kaynağının burada olduğunu tespit ettiler. Bir yerden taş çıkartmak mı yoksa 7 tane ayrı ayrı yeri tahrip etmek mi? Devlet en minimum tahribat alanını seçti” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu ve taş ocağına karşı çıkan çevreleri “bölücü kesimler” le irtibatlı olmakla itham ettiği tespit edilmiştir.

    
Konuya yönelik olarak 17 Mayıs 2021 tarih, 781 sayılı yazımızla Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri’nden Birlik Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak üzere basına verdiği açıklamada yer alan tespit ve değerlendirmelerin varsa dayandığı ilgili bakanlık ve kurumlarca onaylı etüt, proje, rapor, ruhsat vb. belgelerin ve teknik dokümanların 21 Mayıs 2021 günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize göndermesi istenmiştir.

    
Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’nin 21.05.2021tarih, 2021/7 sayısı cevabi yazısı ve ekleri incelendiğinde yapılan değerlendirmelere ilişkin hiçbir belge ve raporun yer almadığı görülmekte, sadece “ilgili belgelerin Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığında olduğu” belirtilmektedir.

   
1.Dünyada koruma altındaki 200 vadiden birisi olan İkizdere vadisinde Çevresel Etki Değerlendirme Raporu dahi hazırlanmadan açılmak istenen taş ocağı ile ilgili yapılan çalışmaların vereceği zararı hiçbir bilimsel veri ve teknik çalışmalara dayanmaksızın “devletin telafi edeceği” gibi öznel ve mesnetsiz değerlendirmelerle kamuoyunu yanıltan açıklamaları,

   
2.Söz konusu açıklamada “Ne halkı ne de sivil toplum örgütlerini devletin bu yatırımına hazırlayamadık. Hazırlayamadığımız gibi de bazı bölücü kesimler bunu fırsat bilerek burada devletine milletine bağlı insanları sanki burada bir katliam varmış gibi organize etmeye başladılar.” ifadesiyle başta TMMOB ve bağlı Odaları olmak taş ocağı işletmesine karşı çıkan çevreleri bölücülük suçlamasıyla hedef gösteren tutumu nedeniyle;

    
Murat Yazıcı’nın TMMOB İl/İlçe Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinden alınmasına, İnşaat Mühendisi Murat Yazıcı hakkında, gerekli disiplin işlemlerini yürütmek üzere, mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka, üçüncü şahıslara zarar vermek, temelsiz suçlamalarla mesleği, meslek mensuplarını ya da Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, Odaları ve bunların alt birimlerini kamuoyunda küçük düşürmek ve etkinliklerini engellemek suçlarını işlediği gerekçesiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bildirimde bulunulmasına karar verilmiştir"denildi.

 

Kaynak: () - İsmet KÖSOĞLU
Adınız
Yorumunuz
Aklı Selim - 26 Mayıs 2021  
Yazık çok yazık.. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar... Doğrunun yanında olmaya devam et Murat Yazıcı....

A.Kaynak - 27 Mayıs 2021  
Süleyman Demirelin bir sözü vardır konuşan Türkiye derdi rahmetli İnşaat Müh arkadaş bildiklerini anlatmış ben kendisini izledim gayet güzel ifade etmiş ifade özgürlüğü denen birşey var o zaman kimse konuşmasın disipline verliliyor temennim düzelme yapılır.