Reklamı Geç
YAZARLAR
MESLEK LİSESİ MEMLEKET MESELESİ
Bircan ŞAKİR ÇELİK
19 Ocak 2021 - Salı 10:54

Tarihi seyrine bakılacak olursa mesleki eğitimin yeryüzündeki toplumların, genellikle usta-çırak ilişkisi içerisinde tatbik ettikleri, formel kurallara bağlı kalmadan özellikle iş hayatındaki ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olduğunu görmekteyiz.

 

İŞLEYEN ÇARKLAR

 

Ekonomik hayatta, tüm Müslüman toplumlarda görülen Ahilik teşkilatının, Abbasi Halifesi Nasrilidinillah çağında ilk teşkilatlanmasına rastlanmış olmakla birlikte, işlevsel tepe noktasını Osmanlı Devleti’nde görmüştür denebilir.

 

Ahi kelimesi, Arapça ‘’Kardeş’’ manasına gelmektedir. Ancak Divanı Lügat-it Türk’te ‘’Ahi’’ kelimesinin eli açık, cömert manasında “Akı”dan geldiği kaydedilmektedir. Ahiliğin Türk coğrafyasındaki teşkilatlanmasında Ahi Evran ismiyle anılan Şeyh Nasırüddin Mahmut önemli rol oynamıştır.

 

Geç dönemlerde gelişen ve ihtivası itibarıyla Ahilikle bağdaşan Lonca teşkilatı da usta-çırak ilişkisinde ilerleyen mesleki gruplarının eğitiminde, devrinin ekonomik hayatında belirleyici rol oynamakla birlikte toplumun kültürel hayatını da doğrudan etkilemiştir. Bu teşkilatlar piyasanın düzenini sağlamakla birlikte eğitim fonksiyonunu da uzun yıllar sürdürmüş ve mesleki eğitim sayesinde Türk ticaret iklimini doğrudan etkilemiştir.

 

YENİDEN ŞEKİLLENEN MESLEKİ EĞİTİM    

 

19. yüzyılla birlikte Batı’da endüstri sahasında meydana gelen devrim niteliğindeki değişiklikler ve Avrupa’da ucuza mal edilen sanayi ürünlerinin Osmanlı pazarına girmesi ile birlikte, Osmanlı’da küçük işletmeler önemini yitirmiştir. Ekonomik çöküşle birlikte Cumhuriyet’i ilan eden Osmanlı kadroları bu manada mesleki eğitimde, okula dayalı yeni bir yapıyı ele almışlardır.

 

1920’li yıllarda gerçekleştirilen atılımlarla “Kız ve Erkek Sanat Okulları’nın yanı sıra Ticaret Okulu adı altında mesleki okullar, mesleki eğitimi programlı bir şekilde yürütmeyi hedefe koymuştur. Başarıyla uygulanan I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda bu okulların meyvelerini vermeye başladıklarını görmekteyiz.

 

Gelgelelim Cumhuriyet’in ilerleyen yıllarında adı geçen bu okullar Marksist felsefenin etkisi altında kalarak birer Politeknik Eğitim Merkezleri’ne dönüştürülmeye çalışılmıştır. Köy Enstitüleri zamanla işlevini kaybetmiş, Sanat Okulları devam eden Kalkınma Planları’nda revize edilmeye çalışılmışsa da ekonomik hayata doğrudan müdahale edebilecek donanımı sağlamaktan uzak kalmıştır.

 

Yakın tarihte, toplumun bir kesimini hedef alan çağ dışı uygulamalar sonucunda, meslek okulları tamamen önemini yitirmiştir. Din eğitimi veren meslek okullarını, politik bazı çıkarlarına alet eden bir yapının karşısında, bu yapıyı tehlikeli olarak adlandıran karşıt bir tezin uygulamaya koyduğu akıl almaz uygulamalar neticesinde tüm meslek okulları bu fırtınada hasar görmüş ve ülkenin işleyen çarkını oluşturacak olan önemli bir eğitimli insan gücü kaybına yol açılmıştır.

 

Meslek Okulları tüketici toplumların düşmanıdır. Sermayenin tekelleştirildiği dünya düzeninde, tüketici toplum olmak zorunda bırakılmış dünya ülkelerinin mesleki eğitimde oldukça düşük seviyede olduğunu görmek bu iddiayı doğrulamaktadır.

 

Umut edelim ki son yıllarda meslek eğitiminde yaşanan olumlu gelişmeler süreklilik arz etsin.

 

Üretime dayalı ekonomiye geçmenin elzemliğini kimsenin tartışamayacağı Türk yurdunda, üretimin ana çarklarını oluşturacak meslek liselilere “ara eleman” muamelesi yapıp arada bırakmadan; akademik ve mesleki anlamda tam donanımlı, aydın insan gücünü yetiştirme görevi tekrar meslek okullarına iade edilsin.

 

Lise giriş sınavlarında 10 dilimindeki çocuklarımızın sadece din öğretiminde değil tüm mesleki gruplarda bu liseleri severek isteyerek tercih ettiği, birinci ağızlardan teşvik edildiği bir meslek lisesi hayali kurmadan bu gerçekleşmeyecektir!

Adınız
Yorumunuz
meryem - 20 Ocak 2021  
Kur an kurslarında haftada bir gün meslek eğitimi verilsin.Şoförlük-terzilik-berber-oto elektrik- market ve fırınlarda çalışma..Pandemi!salgın hastalık nedeniyle market ve fırınlar ekonomide ihtiyaçlarımızı karşılayan ticari meskenler.. Liselerde de aynı meslekler haftada birgün öğretilmelidir. Ortaokul ve ilkokullarda da olmalıdır. Meslek liseleri- ekonomilerde halkın ihtiyacını karşılayacak meslekler çok önemlidir. Pandemi!salgın hastalıklar süresince market ve ekmek fırınları hizmetleri çok önemlidir. Oto elektrik ustaları-gıda üretiminde köylerde her aile 5!10 tavuk bakmalı.İhtiyaç fazlasını satmalı..Savunma sanayinde 3 vardiye çalışılmalıdır..Suriye Cephesi ile Yunanistan cephesinde tüneller-depolar ve mevziler roket-füze ve silahlarla dolu..Yunanistan adaları ve bölgeyi silah deposu yaptı.Uçaklar alıyor. Yunanistan uçaklar alarak-bölgede huzursuzluk çıkarmaya çalışmamalı..Çünkü uçak havada kalıcı değil..Karada süngü tak denildiği zaman.... Atatürk döneminde- Suriye cephesinden- malzememiz bitti.Acil yardım isteniyor. Atatürk ve çalışma arkadaşları- durmayınız-süngü takarak devam ediniz... SAvunma sanayinde-karada çok güçlü olmak...

yunus - 28 Ocak 2021  
MESLEK LİSELERİ!ÜNİVERSİTELER VE TÜRKİYE...Celal BAYAR döneminde- Celal BAYAR ekibi ile Nazilli dokuma fabrikasını gezerken-HACI SABANC da ekipde bulunuyor. Celal BAYAR diyor ki- SABANCI bu fabrikaya iyi bak-bunun daha büyüğünü sana yaptıracağız.Dinlenir ve aç içerken Celal BAYAR- SABANCI ya diyor ki- sabancı çok düşünceli görüyorum seni. Düşünme -parayı biz vereceğiz. Üniversite okumayan İŞÇİ!SABANCI ne diyor? " Ben parayı düşünmüyorum.Bende para bol. Ben bu işleri yapacak insanları nasıl bulurum.Onları düşünüyorum." Tarım BAKANI Sayın PAKDEMİRLİ - Çay Kanunu hazırlanmasında RTÜ!Üniversitesine Çay Kanunu hazırlanması için öneride bulundu.Bölge üniversiteleri-Artvin-Rize-Trabzon ve Giresun üniversiteleri bunu müşterek hazırlamalıdır. Çünkü çay ürünü bölgenin değeri..Bölgeye ekmek taşıyan değer..Üniversiteler müşterek çalışacak-gençlerde öğrenerek büyüyecek...Bölgeye katkı ve önerileri olacak.. Bakınız-bütün işletmelerde bir mühendis varsa ortalama 200 adet Meslek lisesi çalışıyor. Çaykurda Ziraat Mühendisi boldur. İnşaat-Elektrik-elektronik- Isı mühendisi yoktur...Doğu KAradeniz Bölgesine ileri teknolojinin taşınmasında elektrik mühendisleri ve bütün mühendisler önemlidir. Bir mühendis olan yerde-200 kişi meslek lisesi işçilerimiz var.... Mühendis olmadan-Ne gemi sanayi-ne Hidrolik kolları sana-ne paketleme sayı- ne balıkçılık sektöründe ileri teknolojileri bölgemize taşıyamayız.


Diğer Yazıları

DEMOS-KRATOS
ANADOLU
ESİR EDİLEMEYEN BİR MİLLET
TÜRK KENEŞİ
KATUN
İADE-İ İTİBAR
MODERN YOBAZLAR
SAHİPKIRAN EMİR TİMUR!
DEMOS KRATOS (ÇOĞUNLUĞUN HÜKMÜ)
TEK DEVLET
YATAN YATANA!
KİMLER EĞİTİLEMEZ?