Reklamı Geç
YAZARLAR
ÖTE DEN HABER VAR.. CENNET -CEHENNEM
Osman DEMİR
06 Eylül 2019 - Cuma 20:24

''Öte den haber yok'',giden gelmiyor' cümleleri halk arasında çok kullanılır. Hatta bazen biraz kuşku kokan , muğlaklıkm ifade eden sakıncalı, imanı zedeleyen problemli bir şekilde de söylenir.


Yahya Kemal ''sessiz gemi '' şiiri ile sessiz gemiye benzetmiş ölümü.İnsan için mutlak tır ÖLÜM . Kur anı kerimdede herkes ölümü tadacaktır, ve ölümden kaçış yoktur buyrulur.. Halk arasında böyle konuşulmuş olsada Yüce Kitabımız, hayat Kitabımız Kur ani Kerim, okadar çok bahsederki öteki taraftan, cennet ve cehennemden.Halk arasında, kabir hayatı ile ilgili, bazı ,kıssa, hikaye ,menkıbe ve hikayeler bolca anlatılr.. Aancak Ku anı Kerimde bunlar hiç geçmez, kabir hayatı kısmından hiç bahsedilmez.''bizi kim uyandırdı uykumuzdan '' diyecekler diriltilirken diye bahsedilir.


KİM DEMİŞ HABER YOK DİYE..


Kitabımız Kur anı kerimde cennet ,cehennem, hesabın görülmesi ve oradaki pişmanlık ve konuşmalardan o kadar çok bahsedilir ki.Hepte iki li olarak gelir, cenneti anlatır, cehennemi anlatır, cennetliklerin durumunu anlatır hemen ardından cehennemliklerin durumunu anlatır , etraflıca ve çok etkili bir şekilde tasvir edilir.


Orda herkese yaptığının karşılığı verilir. zümer 70


Kim zerre miktarı iyilik yapmışsa onu görecek, kimde zerre miktarı kötülük yaptıysa oda karşılığını bulacak. zilzal süresi 70. ayet


Orda mesut, bahtiyar ve badbaht yüzler vardır. tarık 9


Orada pişmanlıklar, biribirini suçlamalar, itiraflar,birdaha dünyaya geri dönmek istemeler okadar çokki 
Kıyamet koptuğunda günahkarlar dünyada pek az bir süre kaldıklarını söyler ler.yemin ederler. rum 55.  Artık o gün zülmedenlerin mazerteleri fayda vermez. rum 57.


İbrahim suresi 44. O gün zalimler şöyle diyecekler; ''Ey Rabbimiz,bize çok az bir süre ver de davetine icabet edelim,peygambere uyalım.


Mü minun suresi 99-100. ayetlerde ise, ''Onlara ölüm geldiğinde şöyle diyecek ler,ey Rabbimiz beni dünyaya geri döndür, belki orada salih bir amel işlerim, hayır hayır o boş bir sözdür.


Başka bir ayette ise '' size kitap ve uyarıcı gelmedimi '' size yeterli zaman verilmedi mi ki diye buyrulur.. Başka bir ayette ise, çok ilginç bir şekilde dünyaya geri dönseler, yine aynı şekilde gelirler diye buyrulmaktadır.


Secde suresi 12. ayet, O günahkarları , Rablerinin huzurunda başları eğik halde ah bir görsen,Şöyle derler,ey rabbimiz, gördük,dinledik,şimdi bizi geri gönder desalih amel işleyelim, artık kesin inandık..
Secde 14. Onlara şöyle diyeceğiz,bu günü boşverip unutmanızdan dolayı, bugünde biz sizi unuttuk, tadın azabı şimdi.


Nebe 40. O gün İNSAN ELLERİ İLE YAPIP GÖNDERDİKLERİNİ GÖRÜNCE, AH NE OLURDU TOPRAK OLAYDIM diyecek.


Muttafin suresi 29 Dünyada iken ,günah işleyenler , İMAN EDENLERE GÜLÜYORLARDI. ŞİMDİDE İMAN EDENLER KAFİRLERE GÜLERLER, koltuklarından bakarak.


Muddesir 39-42. Kitabı sağdan verilen hesabını kolayca verenler (Ashabı yemin  )  CEHENNEMLİKLERE SORARLAR , ''SİZİ CEHENNEME SOKAN NEYDİ ?'' Onlarda cevap verirler, ,''BİZ NAMAZ KILANLARDAN DEĞİLDİK, YOKSULUDA YEDİRMEZDİK. Ozaman şeffatçıları da fayda vermez.


Abes 34-36 . çok etkileyici ; O GÜN KİŞİ KARDEŞİNDEN, ANASINDAN , BABSINDAN VE EŞİNDEN KAÇAR.O gün herkesin başından aşkın işi sıkıntısı vardır.O GÜN PARLAYAN YÜZLER VARDIR. ÜZERİ TOZ TOPRAK KAPLANMIŞ,VE KARANLIK SARMIŞTIR..


Bunlar öteden , ahiretten haber değilmi?. Nasıl heber yok, daha nasıl haber olsun ki?..Hem de kitabımızdan.


PEŞLERİNDEN GİDİLEN, ÖNDERLER, LİDERLERİ SUÇLAMA SAHNELERİ


Bakara, İbrahim, sad ve birkaç surede daha, dünyada iken, örnek alınan, güvenilen, peşlerinden gidilip taki edilen, önderler, liderler, güçlüler ve zenginler ile, onların peşinden gidenlerin, Rableri huzurunda  biribirlerini suçlamaları uzun ca anlatılır..uzun anlatılır.


O gün kendilerine uyulanlar, azabı görerek onlardan uzaklaşırlar.Aralarındaki bağ kesilmiş,kopmuştur. Onları takip edip onlara uyanlar şöyle derler ; ''AH BİZİM İÇİN DÜNYAYA BİR DÖNÜŞ OLSAYDIDA ,ŞİMDİ ONLARIN UZAK DURDUĞU GİBİ, BİZDE ONLARDAN UZAK DURSAYDIK.İşte Allah onlara tüm amellerini pişmanlıklara kuşanmış bir şekilde gösterecektir.Bakara 166-167.


İbrahim suresi 21. Hepsi toplanıp Allahın huzuruna çıkmışlardır. Zayıflar, büyüklere önderlere, kodamanlara söyle derler ; ''Biz size bağlıydık, sizdendik,şimdi Allahın azabını , azcıkda olsa giersenize, yardım etsenize. der.Onlarda Allah bize hidayet etse bizde size edrdik, ama ne mümkün, ağlasakda sızlansakda bir farkletmez bizim için kurtuluş yoktur'' derler.


Devamında 22. ayette. ,hesap görülünce  şeytan şöyle der;'' şüphesiz Allah size doğru olanı göstermiş ve vad etmişti.Bende size bir şey vadettim,ama yalancı çıktım.Dünyadayken benim size vadettiklerim hakkında bir delilimde yoktu, öyle sizin üzerinizde çokda etkili değildim. BEN SADECE ÇAĞIRDIM, SİZİNDE MEYLİNİZ VARDI, HEMEN GELDİNİZ, BANA UYDUNUZ.Şimdi beni kınamayın, kendinizi kınayın. N ben sizi kurtarabilirim nede siz beni kurtarabilirsiniz.


Sad suresi 60-61. Ya rabbi bunları bizim başımıza getirenler bunlardır, hiç olmazsa onlara azabı kat kat verin.birde o kötü görüp alay ettiklerimiz burada niçin göremiyoruz. Şüphesiz cehennemliklerin bu tartışmaları gerçekleşir.


Başka surelerdede benzer tartışmalar geçer, ve Allah , ;'' mazeretleriniz geçersiz, huzurumda biribirinizi suçlayıp durmayın, hepiniz suçlusunuz, ben size kitap peygamber, ve iyi ile kötüyü ayırd edecek AKLI VERMİŞTİM. diye buyurur.


İşte bunların hepsi öteden, ahiretten, cennet ve cehennemden kesin haberlerdir.


CENNET VE CEHENNEM TASVİRLERİ..


Kur anı Kerimde ,cennet ve cehennem tasvirleri oldukça çoktur, ve peşpeşe anlatır, bir cenneti anlatır,bir cehennemi. Bir cennetlikleri tasvir eder hemen peşinden cehennemliklerin halini tasvir eder.
O gün yüzler var, zillete düşmüş, çok çalışmış ama boşa yorulmuş.O kızgın bir ateşe yaslanır, kızgın bir kaynaktan su içirilir,onların yiyeceği,hayvanın bile yiyemeyeceği biçimde ser,dikenli çok kötü kokulu zehir zemberek yiyecekler. Ne besler,ne açlık giderir.


O gün birtakımyüzlerde mutludurlar,yaptıklarından hoşnut yüksek cennettedirler.Orda akıp giden pınarlar vardır.Orda yüksek sedirler,konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar , serilmiş döşekler vardır.Ğaşiye suresi 2-14.


Tur suresi 13-20. O gün onlar cehennem ateşine öyle itileceklerki.İşte yalanlayıp durduğunuz ateşe yaslanıp durun bakalım,sadece yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz.Fakat korunan muttakiler, cennette nimetler içindedirler.Dünyada yapmış olduklarınızın karşılığı olarak yiyin,için afiyet olsun.Sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmışlar, iri gözlü güzel eşleri onlara arkadaş yapmışız.İman eden ve onları imanla izleyen soylarınıda kendilerine katmışız. HERKES KAZANCINA REHİNDİR.Onlara canlarının çektiğiğ etler, meyveler sunacağız, orada kadeh tokuştururlar.Onlara özel,pırıl pırıl hizmetçiler etraflarında döner dururlar. Onlar sanki sedeflerinde saklı inciler gibidirler.Bütün bunlar Allahın kitabından ve onun sözleri.. Peki nasıl oluyorda haber yok. deniyor.. Al sana onlarca yüzlerce haber.. En ince ayrıntısına, koltuğu, yastığı, kadehi,içeceği, elbisesine kadar.. Haber olunmayan, ancak kitabımız Kuranı kerim olabilir.. Ne yazıkki insanımızın ondan haberi yok.
Kafirlere zakkum ağacı ve üstüne kaynar su vardır. saffat 67.


Onlar naim cennetlerinde süslü tahtlar üstünde karşılıklı oturup yaslanmışlardır.Etrafında saf bir kaynaktan doldurulmuş bardak ibrik, kadehlerle hep aynı yaşta duran hizmetçiler döner dururlar.Dalbastı kirazlar,sıvama muzlar, çok güzel bir gölge,akıp çağlayan bir su,ve birçok meyveler, hiç eksilmezler. Onlar yüksek döşekler üzerindedirler.Vakia 12-14..


Kitapları soldan verilenler ne bahtsızdır onlar.Onlar bir sıcaklık ve zifiri duman içindedirler.Çünkü ONLAR DAHA ÖNCE KEYİFLERİNE DÜŞKÜN VE ŞIMARIKTILAR.GÜNAHA ISRARLA DEVAM EDERLERDİ.Vakia 41-46 .


Siz yalanlayıcılar, zakkum ağacından muhakkak yiyecek siniz.Üzerine kızgın sudan içeceksiniz. Susuzluk hastalığına tutulmuş develer gibi içer içer doymazsınız.Vakia 52.


Kim günahkar olarak gelirse ona cehennem vardır, orada ne ölür ne dirilir.taha 74.  Cehennemin 7 kapısı vardır, hebiri farklı gruplar içindir.hicir 44


Günah edenler,iman edenlere gülüyorlardı, Bu günde iman edenler kafirlere gülerek koltukları üzerinden bakarlar. Muttafin 29-34.


İnsan suresi 5-6-7. Hayır sahibi iyi insanlar, karışımında kafir olan bir kadehten içerler.İpek elbiseler içinde koltuklarına yaslanmışlardır.Üzerine cennet gölgeleri sarkmış ve devşi,rilmeleri çok kolay meyveler.Gümüş kaplar,billur küpler dolaştırılır.İnce ipekten, kalınsırma ipekten kumaştan yeşil elbiseler gümüşten bilezikler ,tertemiz içecekler den içerler. İnsan 19-20.


Elbisenin kumaşından, inceliğinden rengine kadar anlatılıyor.. Meyve dallarının kolayca devşirilmesi için üzerlerine doğru eğdirildiklerine varıncaya kadar birçok şey etraflıca tasvir edilmiş..Dünyadan örnekler ve bizim anlayacağımız tarzda ve tasvir içeriğinde..


Bunun gibi  sad suresi 51-52-53-54-55 ayetlerde


Nahl suresi 31-32 de. Kehf suresi 31 de. Fatır 33.   saffat 20.  41-44.. Nebe 24-26  ve daha bir çok sure ve ayette çokça anlatılır..


Dolayısı ile Yüce Kitabımızda cennetten, cehennemden , ahiretten çokça haber var. Yeter ki okuyup ibret alalım, öğüt alalım..

Adınız
Yorumunuz
Seda GÜNEŞ - 11 Eylül 2019  
İNSAN BU.... Sevmeyene karınca yük... Sevene filler karınca- Dağı bile taşır insan- insan sebgisine inanınca...

Can Öğretmenli - 11 Eylül 2019  
Cennet ve Cehennem sırat köprüsünün altındadır.. Yunus Emre diyor ki- Sırat köprüsü kıldan ince-kılıçdan keskincedir- Varıp üzerinde evler yapasım gelir... İnsan olduktan sonra korkma.. Allah ve Resulu var... Terör adı altında anadoluda 35 yıldır insanlar öldürüyor..Bu teröre destek verenlerde televizyonlarda insan olduklarını söylüyor... Allah (c.c) bu insanları yarattığın gibi adaletinlede yola getir.Nasıl geleceklerini bilensin..


Diğer Yazıları

HER İLE ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK KONTENJANLAR YANLIŞ OLMUŞTUR
''ÖNCE EVİM'' DEĞİL ''ÖNCE CANIM'' DEMELİYİZ. İŞ ÇOK CİDDİ
ALİ BABACAN AK PARTİ'YE VE HÜKÜMETE ALINMALIDIR.
ÜLKEMİZDE DEPREMLERDE BİNALARIN YIKILMA NEDENİ.
Hain ve alçak FETÖ'cünün yakını akrabası vs olmaz.
ELAZIĞDA 560 AĞIR HASARLI VE ACİL YIKILACAK BİNA BELİRLENDİ. YA İSTANBUL?
DEPREMDEN (1999) ÖNCE YAPILMIŞ OLAN BİNALARIN DURUMU
NE OLUR, YÖRESEL MİMARİYİ BOZMAYIN...
BEN ERDOĞAN IN YERİNDE OLSAM.
AYETLER IŞIĞINDA. İLK OKUMALAR.