RİZE'DE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK İLK ARAŞTIRMA

Eğitim 16.12.2020 - 22:16, Güncelleme: 02.12.2022 - 09:39
 

RİZE'DE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERE YÖNELİK İLK ARAŞTIRMA

Özel Eğitim, Genel Eğitimin Ayrılmaz Bir Parçasıdır! Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK dernek çalışmaları ve il özel eğitim hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği’nin 2015 yılında alanlarında deneyimli özel eğitim öğretmenleri tarafından Rize merkezli olarak kurulduğunu belirten ŞENTÜRK derneğin temel amacının proje odaklı faaliyetler yürüterek engelli bireylerin ve ailelerinin nitelikli eğitimin hizmetlerine erişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Dernek Başkanı ŞENTÜRK  bu doğrultuda dernek olarak 2016 yılında Avustralya Büyükelçiliği Hibe Programı ile Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne duyu bütünleme odası kazandırıldığını, 2017 yılında Rize Belediyesi ile ortak çalışma yürütülerek Engelli Entegrasyon ve Empati Merkezi’nin projelendirilmesinin yapıldığını proje için fon arama sürecinin devam ettiğini, 2018 yılında Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Özel Eğitim Hizmetleri Çalıştayı’nın düzenlendiğini vurguladı. Dernek Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK amaçlarından birinin de politika yapıcı ve uygulayıcılarda özel eğitime dair farkındalık ve bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonuna katkı sunduklarını 2018 yılı itibarıyla her yılsonunda Ulusal Özel Eğitim Hizmetleri Raporu’nu yayınlayarak politika yapıcı ve uygulayıcılarla paylaştıklarını söyledi. 2000’li yıllar sonrasında sosyal devlet anlayışının halka dokunmasıyla birlikte engelli bireylere yönelik sunulan sağlık, bakım ve eğitim hizmetlerinde artışın olduğunu,bunun sevindirici bir yaklaşım olduğunu vurgulayan ŞENTÜRK, bu hizmetlerin nicelik açısından neredeyse istenilen seviyede olduğu düşünülse de nitelik açısından hala kat edilmesi gereken yollar olduğunu belirtti. Zorunlu eğitim ve destek eğitim olanaklarından yararlanan özel gereksinimli birey sayısının, okullaşma oranlarının gittikçe arttığını belirten ŞENTÜRK artık sorunun eğitime erişim değil erişilen eğitimin niteliğinde olduğunu söyledi. Özel gereksinimli bireylerin her tür ve kademede eğitimin içinde olduğunu; bu nedenle özel eğitimin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten ÖZÇED Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK, farklı tür ve derecelerde özel gereksinimleri olan bu bireylerin eğitsel gereksinimlerinin karşılanmasının genel eğitim kalitesine de katkı sağlayacağını ifade etti.   Özel Eğitimde Başarı İçin Olmazsa Olmazlar İster ulusal ister yerel eğitimde olsun özel eğitimde başarı için üzerinde çalışılması ve sonuç alınması gereken 3 alan olduğunu söyleyen ŞENTÜRK; bu 3 alanın  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim hizmetleri Nitelikli kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları İstihdama dayalı mesleki özel eğitim hizmetleri   olduğunu belirtti. Rize yerelinde bu üç alanda da güzel çalışmalar yürütüldüğünü özel eğitim anaokulunun açıldığını, destek eğitim odalarının sayısının arttırıldığını, özel eğitim mesleki eğitim merkezinin binasının fiziksel yetersizliğine rağmen etkili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen ŞENTÜRK bu üç alanda politika yapıcı ve uygulayıcıların daha özel adımlar atarak niteliğin arttırılmasına katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.   Özel Eğitimde Başarı, Profesyonel Bakış ve Donanımlı Özel Eğitim Öğretmenleriyle Gelecek Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK açıklamalarına şöyle devam etti. ‘Özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik artan hizmetler, bu hizmetleri verebilecek özel eğitim öğretmenlerine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Hem özel sektör hem de devlet tarafından karşılanmaya çalışılan özel eğitim hizmetlerinin, uzman eller tarafından etkili ve verimli bir şekilde verilebilmesi adına, gerekli insan gücünü yetiştirecek üniversitelerin özel eğitim bölümleri giderek yaygınlaşmış 2000’li yılların başında yaşanan özel eğitim öğretmeni açığı yavaşça ortadan kalkmıştır. Son yıllarda Rize’ye atanan özel eğitim öğretmenleri ile birlikte özel gereksinimli bireylere devlet kurumlarında hizmet verecek uzman açığı neredeyse ortadan kalkmıştır. Özel eğitimde başarı sınıfa sadece özel eğitim öğretmenini sokmaktan ibaret değildir. Öğretmeni destekleyici kurumsal yapının oluşması, kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlanması, özlük haklarının korunması, materyal ihtiyacının giderilmesi gibi birçok düzenleme ve destekle mümkündür.   Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği olarak Rize’de özel eğitim hizmetlerinin özel gereksinimli bireye ve ailesine doğrudan ulaştırıcısı olan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki algı ve problemlerini ortaya çıkarabilmek adına bir araştırma yaptık. Rize’de görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı araştırma sonucunda ortaya şu sonuçlar çıkmıştır.’   1. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 64’6’sı Rize merkez, 35’4’ü ise ilçelerde çalışmaktadır. Bu bulgular ışığında özel eğitim sınıf ve okullarımızın merkezde toplandığı sonucuna varılabilmektedir. 2. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 63,3’ü özel eğitim okulunda, 36,7’si ise özel eğitim sınıfında görev yapmaktadır. Bulgular ışığında özel eğitim okullarımızın kadrolu özel eğitim öğretmen ihtiyacının yavaş yavaş ortadan kalktığı, özel eğitim sınıflarının çoğunluğunda ise ücretli öğretmenlik uygulamalarına devam edildiği sonucuna varılabilmektedir. 3. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 83’5’i 10 yılın altında bir görev süresine sahiptir. Bu bulgu ışığında alanın genç, dinamik, gelişime açık bir öğretim kadrosuna sahip olduğu açığa çıkmaktadır. 4. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 50,6’sı sınıflarının fiziki yapısının özel eğitim hizmetlerinin sunulmasına uygun olmadığını belirtmiştir. 5. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 55,7’si özel eğitim hizmetlerinin sunulması için gerekli öğretim materyallerinin sınıfında olmadığını belirtmiştir. 6. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 63,3’ü okul yöneticilerinin özel eğitime dair yeterli bilgi beceri ve deneyime sahip olmadığını belirtmiştir. Bu ortalamalar özel eğitim sınıflarında ve alan dışı yöneticiler tarafından yönetilen özel eğitim okullarında daha yüksek yüzdelere sahiptir. 7. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 51,9’u yöneticilerinin özel eğitim mevzuatına hakim olmadığını belirtmektedir. Bu bulgular ışığında söylenebilir ki özel eğitim yöneticileri alanın ilke ve esaslarından çok yasal mevzuatlara bağımlı olarak iş ve işlemleri yürütmeye çalışmaktadır. 8. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 24,1’i yöneticilerinin özlük hakları konusunda kendilerine sıklıkla problem çıkardığını belirtmiştir. Bu durumla özel eğitim sınıfları ile alan dışı yöneticiler tarafından yönetilen özel eğitim okul ve kurumlarında daha sıkla karşılaşılmaktadır. 9. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 54,4’ü velilerinin destekleyici bir tutum içerisinde olduğunu belirtmiştir. 10. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 55,7’si velileri ile bazen, 6’sı ise sıklıkla sorun yaşadığını belirtmiştir. 11. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 64,1’i bazen, 15,4’ü ise sıklıkla özel eğitim hizmetlerini sunarken kendisini yalnız hissetmektedir. 12. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 72,2’si mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak imkânların kendilerine sunulmadığını belirtmiştir. 13. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 48,1’i bazen, 17,7’si ise sıklıkla tükenmişlik hissi yaşadığını belirtmiştir. 14. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 79,7’si uzaktan eğitimin çalıştığı engel grubuna uygun olmadığını belirtmiştir.

Özel Eğitim, Genel Eğitimin Ayrılmaz Bir Parçasıdır!


Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK dernek çalışmaları ve il özel eğitim hizmetleri konusunda açıklamalarda bulundu. Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği’nin 2015 yılında alanlarında deneyimli özel eğitim öğretmenleri tarafından Rize merkezli olarak kurulduğunu belirten ŞENTÜRK derneğin temel amacının proje odaklı faaliyetler yürüterek engelli bireylerin ve ailelerinin nitelikli eğitimin hizmetlerine erişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Dernek Başkanı ŞENTÜRK  bu doğrultuda dernek olarak 2016 yılında Avustralya Büyükelçiliği Hibe Programı ile Zehra Usta Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne duyu bütünleme odası kazandırıldığını, 2017 yılında Rize Belediyesi ile ortak çalışma yürütülerek Engelli Entegrasyon ve Empati Merkezi’nin projelendirilmesinin yapıldığını proje için fon arama sürecinin devam ettiğini, 2018 yılında Rize Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile Özel Eğitim Hizmetleri Çalıştayı’nın düzenlendiğini vurguladı. Dernek Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK amaçlarından birinin de politika yapıcı ve uygulayıcılarda özel eğitime dair farkındalık ve bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonuna katkı sunduklarını 2018 yılı itibarıyla her yılsonunda Ulusal Özel Eğitim Hizmetleri Raporu’nu yayınlayarak politika yapıcı ve uygulayıcılarla paylaştıklarını söyledi.


2000’li yıllar sonrasında sosyal devlet anlayışının halka dokunmasıyla birlikte engelli bireylere yönelik sunulan sağlık, bakım ve eğitim hizmetlerinde artışın olduğunu,bunun sevindirici bir yaklaşım olduğunu vurgulayan ŞENTÜRK, bu hizmetlerin nicelik açısından neredeyse istenilen seviyede olduğu düşünülse de nitelik açısından hala kat edilmesi gereken yollar olduğunu belirtti. Zorunlu eğitim ve destek eğitim olanaklarından yararlanan özel gereksinimli birey sayısının, okullaşma oranlarının gittikçe arttığını belirten ŞENTÜRK artık sorunun eğitime erişim değil erişilen eğitimin niteliğinde olduğunu söyledi.


Özel gereksinimli bireylerin her tür ve kademede eğitimin içinde olduğunu; bu nedenle özel eğitimin genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten ÖZÇED Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK, farklı tür ve derecelerde özel gereksinimleri olan bu bireylerin eğitsel gereksinimlerinin karşılanmasının genel eğitim kalitesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

 

Özel Eğitimde Başarı İçin Olmazsa Olmazlar


İster ulusal ister yerel eğitimde olsun özel eğitimde başarı için üzerinde çalışılması ve sonuç alınması gereken 3 alan olduğunu söyleyen ŞENTÜRK; bu 3 alanın

  1.  Erken çocukluk ve okul öncesi özel eğitim hizmetleri

  2. Nitelikli kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları

  3. İstihdama dayalı mesleki özel eğitim hizmetleri

 

olduğunu belirtti. Rize yerelinde bu üç alanda da güzel çalışmalar yürütüldüğünü özel eğitim anaokulunun açıldığını, destek eğitim odalarının sayısının arttırıldığını, özel eğitim mesleki eğitim merkezinin binasının fiziksel yetersizliğine rağmen etkili çalışmalar yürüttüğünü söyleyen ŞENTÜRK bu üç alanda politika yapıcı ve uygulayıcıların daha özel adımlar atarak niteliğin arttırılmasına katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı.

 

Özel Eğitimde Başarı, Profesyonel Bakış ve Donanımlı Özel Eğitim Öğretmenleriyle Gelecek


Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği Başkanı Feyyaz ŞENTÜRK açıklamalarına şöyle devam etti.


‘Özel gereksinimli bireylerin eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik artan hizmetler, bu hizmetleri verebilecek özel eğitim öğretmenlerine olan ihtiyacı da arttırmıştır. Hem özel sektör hem de devlet tarafından karşılanmaya çalışılan özel eğitim hizmetlerinin, uzman eller tarafından etkili ve verimli bir şekilde verilebilmesi adına, gerekli insan gücünü yetiştirecek üniversitelerin özel eğitim bölümleri giderek yaygınlaşmış 2000’li yılların başında yaşanan özel eğitim öğretmeni açığı yavaşça ortadan kalkmıştır. Son yıllarda Rize’ye atanan özel eğitim öğretmenleri ile birlikte özel gereksinimli bireylere devlet kurumlarında hizmet verecek uzman açığı neredeyse ortadan kalkmıştır. Özel eğitimde başarı sınıfa sadece özel eğitim öğretmenini sokmaktan ibaret değildir. Öğretmeni destekleyici kurumsal yapının oluşması, kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağlanması, özlük haklarının korunması, materyal ihtiyacının giderilmesi gibi birçok düzenleme ve destekle mümkündür.

 

Özel Eğitim Çalışanları ve Eğitim Derneği olarak Rize’de özel eğitim hizmetlerinin özel gereksinimli bireye ve ailesine doğrudan ulaştırıcısı olan özel eğitim öğretmenlerinin mesleki algı ve problemlerini ortaya çıkarabilmek adına bir araştırma yaptık. Rize’de görev yapan özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı araştırma sonucunda ortaya şu sonuçlar çıkmıştır.’

 

1. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 64’6’sı Rize merkez, 35’4’ü ise ilçelerde çalışmaktadır. Bu bulgular ışığında özel eğitim sınıf ve okullarımızın merkezde toplandığı sonucuna varılabilmektedir.

2. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 63,3’ü özel eğitim okulunda, 36,7’si ise özel eğitim sınıfında görev yapmaktadır. Bulgular ışığında özel eğitim okullarımızın kadrolu özel eğitim öğretmen ihtiyacının yavaş yavaş ortadan kalktığı, özel eğitim sınıflarının çoğunluğunda ise ücretli öğretmenlik uygulamalarına devam edildiği sonucuna varılabilmektedir.

3. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 83’5’i 10 yılın altında bir görev süresine sahiptir. Bu bulgu ışığında alanın genç, dinamik, gelişime açık bir öğretim kadrosuna sahip olduğu açığa çıkmaktadır.

4. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 50,6’sı sınıflarının fiziki yapısının özel eğitim hizmetlerinin sunulmasına uygun olmadığını belirtmiştir.

5. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 55,7’si özel eğitim hizmetlerinin sunulması için gerekli öğretim materyallerinin sınıfında olmadığını belirtmiştir.

6. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 63,3’ü okul yöneticilerinin özel eğitime dair yeterli bilgi beceri ve deneyime sahip olmadığını belirtmiştir. Bu ortalamalar özel eğitim sınıflarında ve alan dışı yöneticiler tarafından yönetilen özel eğitim okullarında daha yüksek yüzdelere sahiptir.

7. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 51,9’u yöneticilerinin özel eğitim mevzuatına hakim olmadığını belirtmektedir. Bu bulgular ışığında söylenebilir ki özel eğitim yöneticileri alanın ilke ve esaslarından çok yasal mevzuatlara bağımlı olarak iş ve işlemleri yürütmeye çalışmaktadır.

8. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 24,1’i yöneticilerinin özlük hakları konusunda kendilerine sıklıkla problem çıkardığını belirtmiştir. Bu durumla özel eğitim sınıfları ile alan dışı yöneticiler tarafından yönetilen özel eğitim okul ve kurumlarında daha sıkla karşılaşılmaktadır.

9. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 54,4’ü velilerinin destekleyici bir tutum içerisinde olduğunu belirtmiştir.

10. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 55,7’si velileri ile bazen, 6’sı ise sıklıkla sorun yaşadığını belirtmiştir.

11. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 64,1’i bazen, 15,4’ü ise sıklıkla özel eğitim hizmetlerini sunarken kendisini yalnız hissetmektedir.

12. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 72,2’si mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak imkânların kendilerine sunulmadığını belirtmiştir.

13. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 48,1’i bazen, 17,7’si ise sıklıkla tükenmişlik hissi yaşadığını belirtmiştir.

14. Araştırmaya katılan özel eğitim öğretmenlerinin 79,7’si uzaktan eğitimin çalıştığı engel grubuna uygun olmadığını belirtmiştir.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.