RİZE'DE YÜRÜYÜŞ, GÖSTERİ VE MİTİNG ALANLARI BELİRLENDİ

Rize 31.01.2022 - 14:56, Güncelleme: 02.12.2022 - 09:39 3098+ kez okundu.
 

RİZE'DE YÜRÜYÜŞ, GÖSTERİ VE MİTİNG ALANLARI BELİRLENDİ

RİZE İLİNDEKİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNG ALANLARI 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. 22. ve 26. maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirleme görevini idareye vermiştir. ; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı" başlıklı 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince; 2022 yılı için İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişilerin aynı kanun kapsamında düzenleyecekleri açık hava toplantılarının yapılabileceği 5 (beş) ayrı yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı ile tanıtıcı afiş ve pankart asılacak yerler 25.01.2022 tarihli ve 8883 sayılı Valilik Oluru ile belirlenmiş olup,  aşağıdaki gibidir. 1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI a)  Toplanma Alanı                                     :         Rize Valiliği Önü Tören Alanı içerisi toplanma yeridir.  b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)             :         Rize Valiliği Önü Tören Alanı. c)  Dağılma Güzergahı                               :         Rize Valiliği Tören Alanının sağ ve solundan çıkan Cumhuriyet Caddesi ile Menderes Bulvarı yan yolu. 2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI a) Toplanma Alanı                                     : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı  içerisi toplanma yeridir. b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)                : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı. c) Dağılma Güzergahı                                  : 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet  Meydanından Atatürk Caddesine çıkan sağ ve sol yollar.   3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜŞÜ YER VE  GÜZERGAHI a)  Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :        15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Tuzcuoğlu Memişağa  Parkı toplanma yeridir. b) Yürüyüş Güzergahı                                     :          Toplanma yerinden başlayıp, Atatürk Caddesini takiben Rize Ticaret ve Sanayi Odası yan yolu ve Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. binasından Cumhuriyet Caddesine inilip, Vakıf Kavşağına kadar olan güzergah. c) Toplantı Yeri                                                 :         İsmail Kahraman Kültür Merkezi önü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası binası alt duvarı ile Cumhuriyet caddesinin kesiştiği  kavşak, Vakıf Kavşağının bulunduğu alan. d) Dağılma Güzergahı                                   :         Toplantı yerinden, İsmail Kahraman Kültür Merkezinin sağ ve solundan Menderes Bulvarına çıkan caddeler, her iki yöne doğru Cumhuriyet Caddesi, Sahil Camii yönüne doğru Kemalyeri Caddesi ve Vakıf Kavşağından Atatürk Caddesine çıkan yol. 4 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI   a)  Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :        Rize Sahil Camii  toplanma yeridir.   b) Yürüyüş Güzergahı                                     :      Toplanma yerinden başlayıp, Cumhuriyet Caddesini takiben Tuzcuoğlu Memişağa Parkına kadar olan güzergâh.  c)  Toplantı Yeri                                              :      Tuzcuoğlu Memişağa Parkı toplantı yeridir.   d) Dağılma Güzergahı                                   :     Toplantı yerinden, Cumhuriyet Caddesine ve Atatürk Caddesine çıkan yol. 5 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI   a)  Toplanma Alanı                                      :         Rize Sahil  Kültür  Park  yanında bulunan  Fuar Alanı toplanma yeridir. b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)              :         Rize Sahil  Kültür Parkın yanında bulunan Fuar  Alanı. c) Dağılma Güzergahı                               :         Toplantı yerinin,  sağ ve soluna çıkan yollar.      RİZE  İL MERKEZİNDE ÇAĞRI VE PROPAGANDA, (AFİŞ-PANKART) ARAÇLARININ    ASILACAĞI YERLER           Pankart Asılacak Yerler   : 1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri, 2-Toplantı düzenlenecek alan, Afiş Asılacak Yerler          : 1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri, 2-Rize Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ilimiz merkezindeki yerler (bilboard, raketler v.b.). Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler  :         Kamuya ait binalar, eklentiler ve alanlar olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesinde belirtilen alanlara afiş yapıştırılamayacak, pankart asılmayacaktır.         

RİZE İLİNDEKİ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE MİTİNG ALANLARI


2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. 22. ve 26. maddeleriyle bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi, toplantı yapılacak alanlar, gösteri yürüyüşü düzenlenecek güzergâhlar ile afiş ve pankart asılacak yerleri belirleme görevini idareye vermiştir.

;
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yer ve Güzergahı" başlıklı 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. maddesi gereğince; 2022 yılı için İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişilerin aynı kanun kapsamında düzenleyecekleri açık hava toplantılarının yapılabileceği 5 (beş) ayrı yürüyüş güzergahı ve toplantı alanı ile tanıtıcı afiş ve pankart asılacak yerler 25.01.2022 tarihli ve 8883 sayılı Valilik Oluru ile belirlenmiş olup,  aşağıdaki gibidir.


1 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI


a)  Toplanma Alanı                                     :

       
Rize Valiliği Önü Tören Alanı içerisi toplanma yeridir. 


b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)             :

       
Rize Valiliği Önü Tören Alanı.


c)  Dağılma Güzergahı                               :

       
Rize Valiliği Tören Alanının sağ ve solundan çıkan Cumhuriyet Caddesi ile Menderes Bulvarı yan yolu.


2 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI


a) Toplanma Alanı                                     :


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı  içerisi toplanma yeridir.


b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)                :


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı.


c) Dağılma Güzergahı                                  :


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet  Meydanından Atatürk Caddesine çıkan sağ ve sol yollar.

 

3 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜŞÜ YER VE  GÜZERGAHI


a)  Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :

      
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı, Tuzcuoğlu Memişağa  Parkı toplanma yeridir.


b) Yürüyüş Güzergahı                                     :

        
Toplanma yerinden başlayıp, Atatürk Caddesini takiben Rize Ticaret ve Sanayi Odası yan yolu ve Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. binasından Cumhuriyet Caddesine inilip, Vakıf Kavşağına kadar olan güzergah.


c) Toplantı Yeri                                                 :

       
İsmail Kahraman Kültür Merkezi önü, Rize Ticaret ve Sanayi Odası binası alt duvarı ile Cumhuriyet caddesinin kesiştiği  kavşak, Vakıf Kavşağının bulunduğu alan.

d) Dağılma Güzergahı                                   :

       
Toplantı yerinden, İsmail Kahraman Kültür Merkezinin sağ ve solundan Menderes Bulvarına çıkan caddeler, her iki yöne doğru Cumhuriyet Caddesi, Sahil Camii yönüne doğru Kemalyeri Caddesi ve Vakıf Kavşağından Atatürk Caddesine çıkan yol.4 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI
 

a)  Başlama Yeri (İlk Toplanma Yeri)         :

      
Rize Sahil Camii  toplanma yeridir.  


b) Yürüyüş Güzergahı                                     :

    
Toplanma yerinden başlayıp, Cumhuriyet Caddesini takiben Tuzcuoğlu Memişağa Parkına kadar olan güzergâh. 

c)  Toplantı Yeri                                              :

    
Tuzcuoğlu Memişağa Parkı toplantı yeridir.  


d) Dağılma Güzergahı                                   :

   
Toplantı yerinden, Cumhuriyet Caddesine ve Atatürk Caddesine çıkan yol.


5 NOLU TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ YER VE GÜZERGAHI

 

a)  Toplanma Alanı                                      :

       
Rize Sahil  Kültür  Park  yanında bulunan  Fuar Alanı toplanma yeridir.


b) Toplantı Yeri  (Miting Alanı)              :

       
Rize Sahil  Kültür Parkın yanında bulunan Fuar  Alanı.


c) Dağılma Güzergahı                               :

       
Toplantı yerinin,  sağ ve soluna çıkan yollar.   

 

RİZE  İL MERKEZİNDE ÇAĞRI VE PROPAGANDA, (AFİŞ-PANKART) ARAÇLARININ    ASILACAĞI YERLER          


Pankart Asılacak Yerler   :

1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,


2-Toplantı düzenlenecek alan,


Afiş Asılacak Yerler          :


1-Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünü düzenleyen siyasi parti, dernek, sendika v.b. tüzel kişiliğe ait çalışma binaları, tesisleri ile bunlara ait eklentileri,


2-Rize Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen ilimiz merkezindeki yerler (bilboard, raketler v.b.).

Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler  :

       
Kamuya ait binalar, eklentiler ve alanlar olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesinde belirtilen alanlara afiş yapıştırılamayacak, pankart asılmayacaktır.         

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi