İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi

Siyaset 16.04.2023 - 18:32, Güncelleme: 16.04.2023 - 18:35 24191+ kez okundu.
 

İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi

İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak….
İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak…. İYİ Parti Ankara’da görkemli bir törenle üç bin maddelik seçim beyannamesini açıkladı. İYİ Parti’nin vaatleri arasında seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, enflasyonun iki yıl içinde tek haneli hale getirilmesi, Cumhurbaşkanlığı’nın köşk, saray, yalılarının halka açılması, uçak sayısının azaltılması; mülakata son verilmesi, Atatürk Havalimanı’nın yeniden açılması, ile göçmenlerin peyderpey ülkelerine gönderilmesi var. Öte yandan Ekşisözlük, Youtube gibi mecraların kısıtlanmasının da önüne geçilecek. İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak…. İYİ Parti Ankara'da görkemli bir törenle üç bin maddelik seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin ilk sayfasında Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur!” ifadesi yer aldı. Beyannamede adalet, ekonomi, tarım, sağlık, afetler için tedbirler, terörle mücadele ve göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi gibi alanlardaki yapılacak çalışmalar madde madde sıralandı. İYİ Parti'nin vaatleri arasında seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi, enflasyonun iki yıl içinde tek haneli hale getirilmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın köşk, saray, yalılarının halka açılması, uçak sayısının azaltılması; mülakata son verilmesi, Siyasi Etik Yasası çıkarılması, hayvan haklarının Anayasa ile güvence altına alınması, Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılması, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, öğrencilere ücretsiz internet, kredi ve bursların artırılması, kadınlara ve gençlere destek ödemesi yapılması ile göçmenlerin peyderpey ülkelerine gönderilmesi var. Öte yandan Ekşisözlük, Youtube gibi mecraların kısıtlanmasının da önüne geçilecek. 3 bin maddelik ve her vatandaşa özel hazırlanan beyannamede yer alan maddelerden bazıları şöyle: SARAY, KÖŞK HALKA AÇILACAK: “Cumhurbaşkanlığı; milletin ve devletin birliğini temsil eden, devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip tarafsız bir makam olacak. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler Anayasa'da düzenlenecek. Bir dönem seçilebilecek ve görev süresi 7 yılla sınırlı tutulacak. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açılacak, uçak sayısı azaltılacak. Milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisi Meclis'e ait olacak. Kamuda şeffaflık sağlanacak. Tüm kamu harcamaları gereklilik ve verimlilik açısından kapsamlı gözden geçirilecek. Kamuda israfın önüne geçilmesi için program uygulanacak. MÜLAKATA SON VERİLECEK: Mülakat uygulamalarına son verilecek. Üst düzey görevlere atanan kadın sayısı artırılacak. Kamuda maaş ve ücret adaleti sağlanacak. İMAR AFFINA SON: İmar planlarının hazırlanması süreçlerine üniversiteler, sivil toplum kuruluşları katılacak. İmar affı düzenlemesine son verilecek. YARGI BAĞIMSIZLIĞI TAHSİS EDİLECEK: Yargı bağımsızlığı için anayasal düzenlemelerle yapısal dönüşüm gerçekleştirilecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının ivedilikle uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınacak. RTÜK'E YENİ DÜZENLEME: Varlık Fonu’na aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisseleri hazineye devredilecek. Rekabet Kuruluna atama usulleri gözden geçirilecek. RTÜK'ün siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına son verilecek. TÜİK başkanı, Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak. SİYASİ ETİK KANUNU: Tüm siyasetçilerin uymaları gereken etik ve ahlak kurallarının düzenlenmesi amacıyla Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak. Yolsuzlukla Mücadele Strateji ve Eylem Planı'yla yolsuzlukla topyekûn mücadele edilecek. ASGARİ ÜCRET: Asgari ücretin siyasi istismarın öznesi olmaktan çıkarılması ve öngörülebilir olması için 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanacak. GENÇLERE VE KADINLARA GELİR DESTEĞİ: “Ücretsiz kira sigortası” ile işsiz kalan asgari ücretlilerin kira ödemelerine destek verilecek. İYİ Yaşam Gelir Modeli ile 18-26 yaş arasındaki tüm gençlere ve yoksul kadınlara aylık gelir desteği sağlanacak. Rüzgargülü Projesi ile öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti sunulacak. SAĞLIK KART UYGULAMASI: Sağlık Kart uygulaması tamamlayıcı bir sigorta modeli olarak sunulacak. Aile Sağlık Merkezlerindeki sağlık hizmeti ücretsiz verilecek. ÇİFTÇİLERE İNDİRİM: Çiftçi Kayıt Sistemi yerine, tarla tapularını ve kira kontratını esas alan Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi hayata geçirilecek. 3 yıl boyunca mazotta yüzde 30, gübrede yüzde 25; yem, tohum, ilaç, elektrik ve sulamada yüzde 20 destek verilecek. Tarımda indirimli elektrik tarifesi kullanılacak ve mazottaki ÖTV kaldırılacak. İNTERNET SANSÜRÜ BİTECEK: İnternet sitesi yasaklamalarına ve internet üzerinde siyasi iktidar güdümlü idari denetlemeye ilişkin hükümleri kaldırılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yeniden düzenlenecek. İnternetteki nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edilecek. EKŞİSÖZLÜK YASAĞI KALKACAK: Wikipedia, Youtube, Ekşisözlük gibi kolektif içerik üreten mecraların kısıtlanmasının önüne geçilecek. Sansür Yasası ivedilikle kaldırılacak. SEÇİM BARAJI YÜZDE 3'E DÜŞECEK: Temel hak ve özgürlüklerin üstün ve bir bütün olduğu, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını; hürriyetin esas, olduğu Anayasa'da açıkça düzenlenecek. İnsan onurunun dokunulmazlığı ile devletin insan onuruna saygı gösterme ve onu koruma yükümlülüğü anayasal güvence altına alınacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem içinde yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olması sağlanacak. Seçim barajı %3'e düşürülecek. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLECEK: Basın özgürlüğü güçlendirilecek. “Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Yasası” hazırlanacak. İnternet gazetecileri basın kartı alabilecek. ÇOCUKLAR KORUNACAK: Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbir alınacak. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne uyulacak. Çocuk acil yardım hattı kurulacak. BAKANLIĞIN ADI DEĞİŞECEK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” olarak düzenlenecek. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılacak. Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı yeniden yapılandırılacak, bünyesinde Engelliler Genel Müdürlüğü kurulacak. Engellilerin istihdamı sağlanacak. Yaşlılar Genel Müdürlüğü kurulacak. Yaşlılık aylığı artırılacak. HAYVANLAR ANAYASA İLE KORUNACAK: Hayvanların yaşam hakları anayasal koruma altına alınacak. Hayvan Hakları Kanunu çıkarılacak. Sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliği başlatılacak. Uygunsuz şartlarda kafeslerin içinde bakım veren barınak anlayışı değiştirilecek. ZORUNLU EĞİTİM OKUL ÖNCESİNİ KAPSAYACAK: Zorunlu eğitim 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 3 yılı ortaokul, 4 yılı ise lise olmak üzere 1+5+3+4 şeklinde uygulanacak. Öğrencilere sınırsız internet gibi imkanlar sunulacak. Yurtlar yeniden düzenlenecek. Eğitim ve öğretim hizmetinde KDV indirilecek. ÖĞRENCİ KREDİLERİ ARTIRILACAK: Öğrenci bursu ve kredi miktarları artırılacak. Kredilerin geri ödemesi iş buluncaya kadar ertelenecek. ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET: Tüm öğrencilere eğitim ve bilimsel araştırma platformlarında geçerli internet erişimi sağlanacak. Eğitim Destek Kartı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin anaokulundan üniversiteye kadar çanta, kırtasiye, internet gibi ihtiyaçları karşılanacak. ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK: BDDK, SPK gibi finans sektöründeki kurumların bağımsızlığı sağlanacak. Fiyat istikrarı odaklı para politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı hayata geçirilecek. Enflasyon iki yıl içinde tek haneli, düşük düzeye indirilecek. Vergi affı, varlık barışının kara para aklanması aracı olarak kullanılamayacak. Ortalama büyüme hızı yüzde 5'in üzerine çıkacak. Beş yıl sonunda kişi başına milli gelir dolar cinsinden iki katına çıkarılacak. KOİ PROJELERİ TL OLACAK: Kamu Özel İşbirliğinde döviz cinsinden gelir garantisi veren sözleşmeler gözden geçirilerek TL'ye çevrilecek. KANAL İSTANBUL DEĞİL GAP: Kamu kaynakları “Kanal İstanbul” gibi projeler için değil; GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi projelerde kullanılacak. EMASYA PROTOKOLÜ: Tüm yapıların bilgileri blok zinciri mimarisindeki “Kentsel Kayıt Platformuna” kaydedilecek. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belediyeler, AFAD, TSK, Jandarma, Kızılay ve ilgili STK'ların afet durumundaki yetkileri yeniden belirlenecek. Silahlı Kuvvetleri afet esnasında yer alacak. EMASYA protokolü çağın gerekliliklerine göre yeniden ele alınacak. KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI: Merkezî yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılacak. HAYAT İSTANBUL PROJESİ: Deprem riski taşıyan yapılarda güçlendirme çalışmalarını hızlandırılacak. İstanbul depremine karşı risk azaltmayı hedefleyen Hayat İstanbul Projesi hayata geçirilecek. REFİK SAYDAM AÇILACAK: Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” olarak açılması çalışmaları hızla sonlandırılacak. ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN HİZMET VERECEK: Şehirler arası taşımacılıkta her 150 km'de bir elektrikli şarj istasyonları kurulacak. Deniz yolu yolcu taşımacılığını geliştirmek üzere hızlı yolcu feribotu yatırımlarını artıracak. Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilecek hizmete sunulacak. YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ: “Yurtta barış, dünyada barış” şiarı temel alınarak dış politika ilkesi olarak belirlenecek. Dış politikanın temel hedefi ulusal çıkarlar ve güvenlik olacak. Türkiye'nin hak ettiği saygınlık kazandırılacak. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflenecek. AB ülkelerine vize serbestisi süreci öncelikli olarak ele alınacak TSK ENVANTERİ GÜÇLENDİRİLECEK: Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasite ve yeterlilik sorununu çözmüş; demokratik gözetime tabi, itibarlı, caydırıcı ve etkin askerî güç olması hedeflenecek. Ordu ileri teknoloji ürünü millî sistemlerle donatılıp; istihbarat, keşif, vuruş gücü ve diğer operasyonel yetenekleri güçlendirilecek. PKK/ypg, fetö, ışid başta olmak üzere tüm terör örgütleri ve terörizm ile mücadele tüm güç unsurlarıyla sürdürülecek. MİLLİ GÖÇ DOKTRİNİ: ‘Hudut namustur' ilkesi benimsenerek açık kapı politikası terk edilecek. Milli Göç Doktrini doğrultusunda Türkiye'ye yönelik kitlesel göç, sınır ötesinde tutulacak. Hudut kapıları güvenli olacak. Sınır hatlarında tespit edilen göçe karşı geri itme politikası uygulanacak. Sığınmacılara hiçbir şartta vatandaşlık verilmeyecek. Sığınmacılara tanınan tüm ayrıcalıklar iptal edilecek. Tüm kaçak göçmenler geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey iade/sınır dışı edilecek.   DENİZ AYHAN  
İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak….

İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak….

İYİ Parti Ankara’da görkemli bir törenle üç bin maddelik seçim beyannamesini açıkladı. İYİ Parti’nin vaatleri arasında seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi, enflasyonun iki yıl içinde tek haneli hale getirilmesi, Cumhurbaşkanlığı’nın köşk, saray, yalılarının halka açılması, uçak sayısının azaltılması; mülakata son verilmesi, Atatürk Havalimanı’nın yeniden açılması, ile göçmenlerin peyderpey ülkelerine gönderilmesi var. Öte yandan Ekşisözlük, Youtube gibi mecraların kısıtlanmasının da önüne geçilecek.

İYİ Parti’nin 3 bin maddelik beyannamesi; Saray, köşk halka açılacak….

İYİ Parti Ankara'da görkemli bir törenle üç bin maddelik seçim beyannamesini açıkladı. Beyannamenin ilk sayfasında Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafı ve “Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur!” ifadesi yer aldı. Beyannamede adalet, ekonomi, tarım, sağlık, afetler için tedbirler, terörle mücadele ve göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi gibi alanlardaki yapılacak çalışmalar madde madde sıralandı.

İYİ Parti'nin vaatleri arasında seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi, enflasyonun iki yıl içinde tek haneli hale getirilmesi, Cumhurbaşkanlığı'nın köşk, saray, yalılarının halka açılması, uçak sayısının azaltılması; mülakata son verilmesi, Siyasi Etik Yasası çıkarılması, hayvan haklarının Anayasa ile güvence altına alınması, Atatürk Havalimanı'nın yeniden açılması, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi, öğrencilere ücretsiz internet, kredi ve bursların artırılması, kadınlara ve gençlere destek ödemesi yapılması ile göçmenlerin peyderpey ülkelerine gönderilmesi var. Öte yandan Ekşisözlük, Youtube gibi mecraların kısıtlanmasının da önüne geçilecek.


3 bin maddelik ve her vatandaşa özel hazırlanan beyannamede yer alan maddelerden bazıları şöyle:


SARAY, KÖŞK HALKA AÇILACAK: “Cumhurbaşkanlığı; milletin ve devletin birliğini temsil eden, devletin başı sıfatıyla temsili görev ve yetkilere sahip tarafsız bir makam olacak. Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler Anayasa'da düzenlenecek. Bir dönem seçilebilecek ve görev süresi 7 yılla sınırlı tutulacak. Cumhurbaşkanlığının kullanımındaki saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açılacak, uçak sayısı azaltılacak. Milletlerarası sözleşmelerden çekilme yetkisi Meclis'e ait olacak. Kamuda şeffaflık sağlanacak. Tüm kamu harcamaları gereklilik ve verimlilik açısından kapsamlı gözden geçirilecek. Kamuda israfın önüne geçilmesi için program uygulanacak.

MÜLAKATA SON VERİLECEK: Mülakat uygulamalarına son verilecek. Üst düzey görevlere atanan kadın sayısı artırılacak. Kamuda maaş ve ücret adaleti sağlanacak.

İMAR AFFINA SON: İmar planlarının hazırlanması süreçlerine üniversiteler, sivil toplum kuruluşları katılacak. İmar affı düzenlemesine son verilecek.


YARGI BAĞIMSIZLIĞI TAHSİS EDİLECEK: Yargı bağımsızlığı için anayasal düzenlemelerle yapısal dönüşüm gerçekleştirilecek. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının ivedilikle uygulanmasını sağlayacak tedbirler alınacak.

RTÜK'E YENİ DÜZENLEME: Varlık Fonu’na aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisseleri hazineye devredilecek. Rekabet Kuruluna atama usulleri gözden geçirilecek. RTÜK'ün siyasi baskı aracı olarak kullanılmasına son verilecek. TÜİK başkanı, Bakanlar Kurulu kararıyla atanacak.

SİYASİ ETİK KANUNU: Tüm siyasetçilerin uymaları gereken etik ve ahlak kurallarının düzenlenmesi amacıyla Siyasi Etik Kanunu çıkarılacak. Yolsuzlukla Mücadele Strateji ve Eylem Planı'yla yolsuzlukla topyekûn mücadele edilecek.

ASGARİ ÜCRET: Asgari ücretin siyasi istismarın öznesi olmaktan çıkarılması ve öngörülebilir olması için 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylanacak.

GENÇLERE VE KADINLARA GELİR DESTEĞİ: “Ücretsiz kira sigortası” ile işsiz kalan asgari ücretlilerin kira ödemelerine destek verilecek. İYİ Yaşam Gelir Modeli ile 18-26 yaş arasındaki tüm gençlere ve yoksul kadınlara aylık gelir desteği sağlanacak. Rüzgargülü Projesi ile öğrencilere kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti sunulacak.

SAĞLIK KART UYGULAMASI: Sağlık Kart uygulaması tamamlayıcı bir sigorta modeli olarak sunulacak. Aile Sağlık Merkezlerindeki sağlık hizmeti ücretsiz verilecek.

ÇİFTÇİLERE İNDİRİM: Çiftçi Kayıt Sistemi yerine, tarla tapularını ve kira kontratını esas alan Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi hayata geçirilecek. 3 yıl boyunca mazotta yüzde 30, gübrede yüzde 25; yem, tohum, ilaç, elektrik ve sulamada yüzde 20 destek verilecek. Tarımda indirimli elektrik tarifesi kullanılacak ve mazottaki ÖTV kaldırılacak.

İNTERNET SANSÜRÜ BİTECEK: İnternet sitesi yasaklamalarına ve internet üzerinde siyasi iktidar güdümlü idari denetlemeye ilişkin hükümleri kaldırılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı yeniden düzenlenecek. İnternetteki nefret söylemi ve siber zorbalıkla mücadele edilecek.

EKŞİSÖZLÜK YASAĞI KALKACAK: Wikipedia, Youtube, Ekşisözlük gibi kolektif içerik üreten mecraların kısıtlanmasının önüne geçilecek. Sansür Yasası ivedilikle kaldırılacak.

SEÇİM BARAJI YÜZDE 3'E DÜŞECEK: Temel hak ve özgürlüklerin üstün ve bir bütün olduğu, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağladığını; hürriyetin esas, olduğu Anayasa'da açıkça düzenlenecek. İnsan onurunun dokunulmazlığı ile devletin insan onuruna saygı gösterme ve onu koruma yükümlülüğü anayasal güvence altına alınacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem içinde yurt dışının ayrı bir seçim bölgesi olması sağlanacak. Seçim barajı %3'e düşürülecek.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜÇLENDİRİLECEK: Basın özgürlüğü güçlendirilecek. “Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Yasası” hazırlanacak. İnternet gazetecileri basın kartı alabilecek.

ÇOCUKLAR KORUNACAK: Çocukların şiddet, cinsel istismar ve sömürüsüne karşı her türlü tedbir alınacak. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne uyulacak. Çocuk acil yardım hattı kurulacak.

BAKANLIĞIN ADI DEĞİŞECEK: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, “Kadın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” olarak düzenlenecek. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılacak. Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı yeniden yapılandırılacak, bünyesinde Engelliler Genel Müdürlüğü kurulacak. Engellilerin istihdamı sağlanacak. Yaşlılar Genel Müdürlüğü kurulacak. Yaşlılık aylığı artırılacak.

HAYVANLAR ANAYASA İLE KORUNACAK: Hayvanların yaşam hakları anayasal koruma altına alınacak. Hayvan Hakları Kanunu çıkarılacak. Sokak hayvanları için kısırlaştırma seferberliği başlatılacak. Uygunsuz şartlarda kafeslerin içinde bakım veren barınak anlayışı değiştirilecek.

ZORUNLU EĞİTİM OKUL ÖNCESİNİ KAPSAYACAK: Zorunlu eğitim 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 3 yılı ortaokul, 4 yılı ise lise olmak üzere 1+5+3+4 şeklinde uygulanacak. Öğrencilere sınırsız internet gibi imkanlar sunulacak. Yurtlar yeniden düzenlenecek. Eğitim ve öğretim hizmetinde KDV indirilecek.

ÖĞRENCİ KREDİLERİ ARTIRILACAK: Öğrenci bursu ve kredi miktarları artırılacak. Kredilerin geri ödemesi iş buluncaya kadar ertelenecek.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ İNTERNET: Tüm öğrencilere eğitim ve bilimsel araştırma platformlarında geçerli internet erişimi sağlanacak. Eğitim Destek Kartı ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin anaokulundan üniversiteye kadar çanta, kırtasiye, internet gibi ihtiyaçları karşılanacak.

ENFLASYON TEK HANELİ OLACAK: BDDK, SPK gibi finans sektöründeki kurumların bağımsızlığı sağlanacak. Fiyat istikrarı odaklı para politikası ve Merkez Bankası bağımsızlığı hayata geçirilecek. Enflasyon iki yıl içinde tek haneli, düşük düzeye indirilecek. Vergi affı, varlık barışının kara para aklanması aracı olarak kullanılamayacak. Ortalama büyüme hızı yüzde 5'in üzerine çıkacak. Beş yıl sonunda kişi başına milli gelir dolar cinsinden iki katına çıkarılacak.

KOİ PROJELERİ TL OLACAK: Kamu Özel İşbirliğinde döviz cinsinden gelir garantisi veren sözleşmeler gözden geçirilerek TL'ye çevrilecek.

KANAL İSTANBUL DEĞİL GAP: Kamu kaynakları “Kanal İstanbul” gibi projeler için değil; GAP, DAP, KOP ve DOKAP gibi projelerde kullanılacak.

EMASYA PROTOKOLÜ: Tüm yapıların bilgileri blok zinciri mimarisindeki “Kentsel Kayıt Platformuna” kaydedilecek. Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, belediyeler, AFAD, TSK, Jandarma, Kızılay ve ilgili STK'ların afet durumundaki yetkileri yeniden belirlenecek. Silahlı Kuvvetleri afet esnasında yer alacak. EMASYA protokolü çağın gerekliliklerine göre yeniden ele alınacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI: Merkezî yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkarılacak.

HAYAT İSTANBUL PROJESİ: Deprem riski taşıyan yapılarda güçlendirme çalışmalarını hızlandırılacak. İstanbul depremine karşı risk azaltmayı hedefleyen Hayat İstanbul Projesi hayata geçirilecek.

REFİK SAYDAM AÇILACAK: Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün “Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi” olarak açılması çalışmaları hızla sonlandırılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI YENİDEN HİZMET VERECEK: Şehirler arası taşımacılıkta her 150 km'de bir elektrikli şarj istasyonları kurulacak. Deniz yolu yolcu taşımacılığını geliştirmek üzere hızlı yolcu feribotu yatırımlarını artıracak. Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilecek hizmete sunulacak.

YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ: “Yurtta barış, dünyada barış” şiarı temel alınarak dış politika ilkesi olarak belirlenecek. Dış politikanın temel hedefi ulusal çıkarlar ve güvenlik olacak. Türkiye'nin hak ettiği saygınlık kazandırılacak. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflenecek. AB ülkelerine vize serbestisi süreci öncelikli olarak ele alınacak

TSK ENVANTERİ GÜÇLENDİRİLECEK: Türk Silahlı Kuvvetlerinin kapasite ve yeterlilik sorununu çözmüş; demokratik gözetime tabi, itibarlı, caydırıcı ve etkin askerî güç olması hedeflenecek. Ordu ileri teknoloji ürünü millî sistemlerle donatılıp; istihbarat, keşif, vuruş gücü ve diğer operasyonel yetenekleri güçlendirilecek. PKK/ypg, fetö, ışid başta olmak üzere tüm terör örgütleri ve terörizm ile mücadele tüm güç unsurlarıyla sürdürülecek.

MİLLİ GÖÇ DOKTRİNİ: ‘Hudut namustur' ilkesi benimsenerek açık kapı politikası terk edilecek. Milli Göç Doktrini doğrultusunda Türkiye'ye yönelik kitlesel göç, sınır ötesinde tutulacak. Hudut kapıları güvenli olacak. Sınır hatlarında tespit edilen göçe karşı geri itme politikası uygulanacak. Sığınmacılara hiçbir şartta vatandaşlık verilmeyecek. Sığınmacılara tanınan tüm ayrıcalıklar iptal edilecek. Tüm kaçak göçmenler geri gönderme merkezleri üzerinden peyderpey iade/sınır dışı edilecek.

 

DENİZ AYHAN
 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi