‘‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ, MEMUR EMEKLİLERİ MAĞDURİYETLERİNE SON VERİLMELİ!’’

Türkiye 30.05.2024 - 08:19, Güncelleme: 30.05.2024 - 08:19 7592+ kez okundu.
 

‘‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ, MEMUR EMEKLİLERİ MAĞDURİYETLERİNE SON VERİLMELİ!’’

‘‘Torba Yasa ile Memur Emeklilerine Haksızlık Yapılıyor’’
SAHİM-SEN BAŞKANI ÖZLEM AKARKEN; ‘‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ, MEMUR EMEKLİLERİ MAĞDURİYETLERİNE SON VERİLMELİ!’’   Memur emeklilerinin ekonomik kaygıları her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda emekliler zorlaşan hayat şartlarında geçim sıkıntısı yaşıyor. Memur emeklilerinin yıllardır müktesep hakları olan eşit artış oranı uygulaması, son yasal düzenlemelerle ihlal edilmiştir. Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Emekli olmuş memur emeklilerine reva görülen bu hukuksuzluk ve adaletsizlikten dolayı Ocak 2024 zammı ile beraber her ay hak kaybına uğratılmış bulunuyorlar” dedi.   Emekli maaş zamları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Ekonomik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasıyla birlikte her geçen gün emeklilerin aldığı maaşlar erimeye devam ediyor. Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Devlet Memurları, Kanunu 657 sayılı yasaya göre görev yapmış ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olmuş Memur Emeklileridir. Devlet memurları müktesep hakları 657 sayılı Kanuna ve Emeklilikleri de 5434 sayılı kanuna göre düzenlenir. 75 yıllık geçmişinde Memur ve Memur Emeklileri aylıkları beraber belirlenir, Memurlara yapılan artışlar otomatik olarak aynı oran ve miktarda Memur Emeklilerinin aylıklarına yansıtılırdı. 11 Mayıs 2023 günü seçimlere üç gün kala, Hak-İş kongresinde konuşan sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu yasal düzenleme ve yerleşik teamülü bildiği için “Temmuz’da Memurlara yapılan artışlar otomatik olarak Memur Emeklilerine de yansıtılacak” vaadinde bulunduğunu söyleyerek, Sayın Cumhurbaşkanımız bahse konu konuşmasında “Bakanıma talimat verdim Temmuz ayına yetiştirecek” dediği halde; 14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Torba Yasa ile 375 sayılı KHK’ya Ek 40 madde eklenerek memurlara 8.077 TL Seyyanen yapılan ilave ödeme otomatik olarak Memur Emeklilerine yansıması gerekirken maddeye eklenen “Bu ilave ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve pirim kesintisine tabi tutulamaz” cümlesi ile memur emeklilerine yansıması engellenmiştir” dedi.    ‘‘Torba Yasa ile Memur Emeklilerine Haksızlık Yapılıyor’’ Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Bu düzenleme Anayasanın; Adalet, Sosyal Devlet, ve Eşitlik ilkelerine açıkça aykırı olduğu gibi yürürlükteki 657 ve 5434 sayılı yasalara da aykırıdır.” şeklinde konuştu.  Akarken, ‘‘5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun 41/b bendinde ‘Memurların emekli olurken aylıkları belirlenirken 25 yıl hizmet yılı olanlara vazife aylığının %75’i, 25 yıldan fazla olanlara her yıl için +1 puan fazlası üzerinden bağlanır’ hükmü açık olduğu halde 14 Temmuz tarihli düzenleme ile bu oranlar fiili olarak yüzde 41’ler seviyesine düşürülmüştür. Bu hukukun temel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil eden adaletsizlik ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir. Anayasanın 5. Maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri olarak belirlenen ‘Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır’ hükmü açık olduğu halde maalesef Memur Emeklileri açısından Anayasanın bu hükmü çiğnenmiştir. Torba Yasa 14 Temmuz 2023 günü yasalaştıktan sonra bu madde TBMM’ndeki grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve Milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmamış, emekli olmuş memur emeklilerine reva görülen bu hukuksuzluk ve adaletsizlikten dolayı Ocak 2024 zammı ile beraber her ay yaklaşık 12,147 TL hak kaybına uğratılmış bulunuyorlar.  Memur emeklileri yıllar içerisinde en düşük emekliler seviyesine indirilerek sefalette diğer emekliler ile eşitlenmiş, hatta işçi emeklisinden bile düşük ücret alır hale gelmiştir. Emeklilik sisteminde dikkate alınan çalışma süresi, yaş, eğitim, kademe-derece, kariyer gibi kriterler ortadan kaldırılarak en düşük emekli seviyesine indirilmiştir. Bu hukuksuzluk halen çalışmakta olan memurlarda da gelecek kaygısı yaratmış, emekli olmayı düşünenlerin emeklilikten vazgeçmesine ve kamuda istihdam yolunun tıkanmasına neden olmuştur” dedi. 
‘‘Torba Yasa ile Memur Emeklilerine Haksızlık Yapılıyor’’

SAHİM-SEN BAŞKANI ÖZLEM AKARKEN;

‘‘HAKKIMIZI İSTİYORUZ, MEMUR EMEKLİLERİ MAĞDURİYETLERİNE SON VERİLMELİ!’’

 

Memur emeklilerinin ekonomik kaygıları her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda emekliler zorlaşan hayat şartlarında geçim sıkıntısı yaşıyor. Memur emeklilerinin yıllardır müktesep hakları olan eşit artış oranı uygulaması, son yasal düzenlemelerle ihlal edilmiştir. Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Emekli olmuş memur emeklilerine reva görülen bu hukuksuzluk ve adaletsizlikten dolayı Ocak 2024 zammı ile beraber her ay hak kaybına uğratılmış bulunuyorlar” dedi.

 

Emekli maaş zamları milyonlarca emeklinin gündemindeki yerini koruyor. Ekonomik hayat şartlarının giderek ağırlaşmasıyla birlikte her geçen gün emeklilerin aldığı maaşlar erimeye devam ediyor. Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Devlet Memurları, Kanunu 657 sayılı yasaya göre görev yapmış ve 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli olmuş Memur Emeklileridir. Devlet memurları müktesep hakları 657 sayılı Kanuna ve Emeklilikleri de 5434 sayılı kanuna göre düzenlenir. 75 yıllık geçmişinde Memur ve Memur Emeklileri aylıkları beraber belirlenir, Memurlara yapılan artışlar otomatik olarak aynı oran ve miktarda Memur Emeklilerinin aylıklarına yansıtılırdı. 11 Mayıs 2023 günü seçimlere üç gün kala, Hak-İş kongresinde konuşan sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu yasal düzenleme ve yerleşik teamülü bildiği için “Temmuz’da Memurlara yapılan artışlar otomatik olarak Memur Emeklilerine de yansıtılacak” vaadinde bulunduğunu söyleyerek, Sayın Cumhurbaşkanımız bahse konu konuşmasında “Bakanıma talimat verdim Temmuz ayına yetiştirecek” dediği halde; 14 Temmuz 2023 tarih ve 7456 sayılı Torba Yasa ile 375 sayılı KHK’ya Ek 40 madde eklenerek memurlara 8.077 TL Seyyanen yapılan ilave ödeme otomatik olarak Memur Emeklilerine yansıması gerekirken maddeye eklenen “Bu ilave ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve pirim kesintisine tabi tutulamaz” cümlesi ile memur emeklilerine yansıması engellenmiştir” dedi. 

 

‘‘Torba Yasa ile Memur Emeklilerine Haksızlık Yapılıyor’’

Sahim-Sen Başkanı Özlem Akarken, “Bu düzenleme Anayasanın; Adalet, Sosyal Devlet, ve Eşitlik ilkelerine açıkça aykırı olduğu gibi yürürlükteki 657 ve 5434 sayılı yasalara da aykırıdır.” şeklinde konuştu. 

Akarken, ‘‘5434 sayılı Emekli Sandığı kanununun 41/b bendinde ‘Memurların emekli olurken aylıkları belirlenirken 25 yıl hizmet yılı olanlara vazife aylığının %75’i, 25 yıldan fazla olanlara her yıl için +1 puan fazlası üzerinden bağlanır’ hükmü açık olduğu halde 14 Temmuz tarihli düzenleme ile bu oranlar fiili olarak yüzde 41’ler seviyesine düşürülmüştür. Bu hukukun temel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil eden adaletsizlik ve hukuksuzluktan başka bir şey değildir. Anayasanın 5. Maddesinde Devletin temel amaç ve görevleri olarak belirlenen ‘Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır’ hükmü açık olduğu halde maalesef Memur Emeklileri açısından Anayasanın bu hükmü çiğnenmiştir. Torba Yasa 14 Temmuz 2023 günü yasalaştıktan sonra bu madde TBMM’ndeki grubu bulunan hiçbir siyasi parti ve Milletvekili tarafından Anayasa Mahkemesine taşınmamış, emekli olmuş memur emeklilerine reva görülen bu hukuksuzluk ve adaletsizlikten dolayı Ocak 2024 zammı ile beraber her ay yaklaşık 12,147 TL hak kaybına uğratılmış bulunuyorlar.  Memur emeklileri yıllar içerisinde en düşük emekliler seviyesine indirilerek sefalette diğer emekliler ile eşitlenmiş, hatta işçi emeklisinden bile düşük ücret alır hale gelmiştir. Emeklilik sisteminde dikkate alınan çalışma süresi, yaş, eğitim, kademe-derece, kariyer gibi kriterler ortadan kaldırılarak en düşük emekli seviyesine indirilmiştir. Bu hukuksuzluk halen çalışmakta olan memurlarda da gelecek kaygısı yaratmış, emekli olmayı düşünenlerin emeklilikten vazgeçmesine ve kamuda istihdam yolunun tıkanmasına neden olmuştur” dedi. 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi