Reklamı Geç
YAZARLAR
BİLGİNİN ANATOMİSİ
Jale ERDOĞMUŞ
21 Aralık 2019 - Cumartesi 08:35
Değerli Okurlar,


Genel kültürümüze katkısı olması adına sizlerle nacizane birkaç şey paylaşmak istiyorum.. Örneğin BİLGİ, ANATOMİ ve BİLGİNİN ANATOMİSİ gibi..
 

İnsan, bitki ve de hayvanın anatomisi olduğu gibi, "BİLGİ"nin de anatomisi vardır. Bu nasıl mı olur?
 

Bildiğiniz üzere, BİLGİ; çoğu zaman, BİLEN yani özne durumundaki aktif olan İNSAN ile BİLİNEN nesne durumundaki pasif olan VARLIK arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.
Bilen+Bilinen; Özne+Nesne; Aktif+Pasif; İNSAN+VARLIK = BİLGİ'dir.
 

ANATOMİ ise; insan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve bu yapıyı oluşturan türlü organlar arasındaki ilişkileri araştıran, inceleyen bilim dalıdır. Yani beden yapısı, gövde yapısı ve içeriğidir. 
 

Bu girdileri birbiri ile ilişkilendirecek olursak, gözlemleyemediğimiz SOYUT veriyle, gözlemleyebildiğimiz SOMUT veriyi harmanlayarak, BİLGİNİN ANATOMİSİ çıktısını elde edebiliriz. Buna göre son giren ilk çıkarsa; en son yüklediğimiz her bilgi beynimizde işlenerek, o "an"da davranışsal olarak sergilenebilen kavramlar geliştirmemize ve de elle tutulur-gözle görülür bir hale gelmesine yani somutlaşmasına neden olur. Böylece, kısmen dahi olsa diyebiliriz ki; örneğin en basitinden, doğayı ele alırsak, doğa sonsuz olduğu içindir ki bilgi süreci de sonsuzdur diyebiliriz. Bilgi, insan pratiğiyle üretilir, tıpkı doğa gibi, toprakta yetiştirdiğimiz mahsul gibi; dolayısıyla, duyu organları ve akılla elde edilir. Tohumu alır, toprağa eker, can suyunu verir ve sonunda da zamanı geldiğinde de toplarız. Peki bilgiye sahip olmasaydık bunları yapabilir miydik? Unutmayın, beynimize kodlanmış bilgileri kullanarak ektiğimizi biçeriz..
 

Bu verilere istinaden bilgi çeşitlerini kaba taslak sıralayacak olursam; 


Bilimsel Bilgi: Deneye, gözleme dayalı, kesin, tutarlı, sistemli ve evrensel bilgilerdir. Sonuçları deney, gözlem ve yazılı belgelerle test edilebilir ve de kanıtlanabilir. Birikimli ve ilerleme özelliğine sahip, tümevarıma, genellemeye, analize, senteze ve olgusal verilere dayalıdır. 


Teknik Bilgi: İnsanın temel gereksinimlerini karşılamak veya yaşamı kolaylaştırmak amacıyla alet, araç-gereç yapımına dayalı bilgilerdir. Teknik bilginin amacı; insana yaşamında rahatlık sağlamaktır.


Dini Bilgi: Özne ile nesne arasındaki ilişkinin inanç, vahiy, kutsal kitap ve din çerçevesinde kurulduğu bilgi çeşididir. Varlığı inanç yoluyla kavrar. Mutlak inancı ve inanılan şeyleri uygulamaya/davranışa dönüştürmeyi gerektirir. İbadet, ahlak,vicdan, erdem, inanç ve etik olan davranış kurallarını içerir. İnsanın iç yaşantısını ve toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları belirler. İnsanı psikolojik/ruhsal ve sosyal/toplumsal açıdan mutlu etmeyi amaçlar. Bilimin ve felsefenin cevap bulamadığı veya cevaplamakta yetersiz kaldığı soruları ve sorunları ilahi kaynaklara dayanarak cevaplandırır.


Sanat Bilgisi: Güzeli arama, bulma yada onu yaratma anlamına gelen bir etkinliktir. Sanat bilgisinde, subjeyi objeye yönelten şey; "güzellik" kaygısıdır. Sanat bilgisi, sanatçının nesnel dünyayı estetik duygu oluşturacak biçimde kendinden bir şeyler katarak yeniden oluşturmasıyla oluşur. Duygulara yöneliktir. İlhama, coşku ve hissiyata/sezgiye dayanan öznel bir bilgidir.


Empirik (Gündelik) Bilgi: Günlük yaşam içinde gelişen, duyusal ve algısal olan yani kesin olmayan, deneyimsel bilgidir. Özneldir. İnsanın gözlemlediği birkaç olgu ve olaydan çıkardığı sonuçtur, tecrübedir..
 

Bilgi, bana göre, görecelidir. Hem kendi yaşanmışlıklarından, hem de eski zamanlarda yaşamış olan insanların günümüze kadar aktardırlarından, kişinin neyi-ne kadar ve ne anladığıyla, çıkarımlarıyla, bakış açılarıyla, duygusal "an"larıyla ve çeşitli yönleriyle algılayabildikleri ile yorumladıklarıyla ve de "YA ÖYLE DEĞİLSE" şeklinde sorguladıklarıyla ilintilidir aslında..
 

Bilgiyi aramaktan vazgeçmeyelim..Herşeyi bildiğimizi sanmayalım. Bilgiye ulaşmak için emek verelim. Bilgi en değerli hazinedir. Parayla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Özelliklede "Bilgi Çağı"nı yaşadığımız şu günlerde.
 

Zaman ayırıp okuduğunuz için teşekkürler.


Saygı ve selamlarımı sunuyorum..
Adınız
Yorumunuz
Ahmet OKUR - 25 Aralık 2019  
Bilgi ve İnsan... Kaliteli mal ve hizmet alımında bilgi çok önemlidir... Bireylerin bilgiye ihtiyacı vardır. Kurumlarında bilgiye ihtiyacı var... Kurumlar dertlerini açık oturumlar yaparak paylaşmalıdır.Sonra çözüm önerileri üretilmelidir.. Bütün kurumların açık oturumlara ihtiyacı vardır. Bakınız Doğu Akdenizdeki gelişmeleri akademisyenler televizyonlarda paylaşıyor. Güzel şey. Uluslararası hukuk profesörleri konuları paylaşıyor. Çözümlerde paylaşılmalıdır. İlmi konularda ilim adamlarını dinlemeliyiz. Çözümler konusundada dinlemeliyiz. Muhalefet TBMM sini çalıştırmıyor. İçişleri Bakanlığı bütçesine neler neniyor neler...Muhalefeti dinlemek vatana ve billete birşey kazandırmıyor. Ama ilim adamları vatana ve millete çok şeyler kazandırıyor. Bakınız- Doğu Akdenizde ki-gelişmelerin hazırlık dönemi var. Güney Kıbrıs ın Lübnan- İsrail ve Mısır ile yaptığı anlaşmalar 10 yıl önceden başlıyor.Kademe kademe bugünlere geliyoruz..Muhalefetin görevi bu konulara çözüm önerilerinde bulunmaktır. Yoksa güvenliğimiz için vatanı ve milleti tahrip etmek değil... Hükümet-kanun çıkararak- vatana ve millete bir tuz tanesi kadar katkısı olmayan muhalefeti-kapatıyorum hükmünü uygulamalıdır.. Üniversitelerde Türkiye nin ihtiyacı olan uluslararası konularda çözüm üreten akademisyenlerede kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmalıdır.

İlyas Ülkü Tuğcu - 02 Ocak 2020  
Teşekkürler.Tebrikler.

Reşat - 08 Mayıs 2020  
Bir eğitimci olarak yazılarınızı çok beğeniyoruz.


Diğer Yazıları

HER EVİN BİR KOKUSU VARDIR; KİMİ LAVANTA KOKAR, KİMİ GÜL, KİMİ MENEKŞE, KİMİ DE KÜF VE HÜZÜN..