DERS VE EK DERS ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Ekonomi 11.11.2023 - 09:13, Güncelleme: 11.11.2023 - 09:16 17019 kez okundu.
 

DERS VE EK DERS ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ders saatlerindeki değişiklil
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ders saatlerindeki değişikliler 11 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Üç bakanlık ve Diyanet'e ilişkin ek ders kararında yapılan değişiklik yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ek ders kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı. CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 7767 Ekli "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(39)" ibaresi "(36)" şeklinde değiştirilmiş ve mezkür maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(3) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında ders görevi verilenlere fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için 1 saat daha hizmetlere destek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir." MADDE 2- Bu Esaslar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ekli "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla; a) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın aynı Genel Müdürlükte soru hazırlamak ve/veya değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,   b) Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat, c) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 36 saat, ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, alanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez." MADDE 3- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Ekli "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ders saatlerindeki değişiklil

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ders saatlerindeki değişikliler 11 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Üç bakanlık ve Diyanet'e ilişkin ek ders kararında yapılan değişiklik yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ek ders kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7767

Ekli "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"m yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.


AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR
MADDE 1- 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "(39)" ibaresi "(36)" şeklinde değiştirilmiş ve mezkür maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Birinci fıkranın (d) bendi kapsamında ders görevi verilenlere fiilen çalıştıkları her 4 saat ders için 1 saat daha hizmetlere dest ek görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir."


MADDE 2- Bu Esaslar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekli "Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 12/8/2021 tarihli ve 4371 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 2- Aynı Kararın 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Bakan veya yetkili kıldığı makam tarafından her yıl yeniden onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla;

a) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile alanlarına bakılmaksızın aynı Genel Müdürlükte soru hazırlamak ve/veya değerlendirme yapmak üzere geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

 

b) Alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütm ek üzere Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 27 saat,

c) Bilişim Teknolojileri ve Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Elektrik/Elektronik) alan öğretmenleri arasından Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenler haftada 36 saat,

ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi veya görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilec ek personelin adı, soyadı, unvanı, alanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez."

MADDE 3- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ekli "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR
MADDE 1- 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "her 5 saat ders için 1 saat daha" ibaresi "her 2 saat ders için 1 saat daha" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar 1/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (1 )

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KİMSESİZ LİYAKATLİ BABAYIM BEN
(14.11.2023 15:53 - #8406)
REİSİ CUMHUR BEY BU MİLLET VERDİ YETKİYİ VERDİ DESTEĞİ HALKI TOPYEKÜN HARACA BAĞLADIN RİZEYE RİZELİYE BASTIN KAZIĞI SATTIN MEMLEKETİ BUKADAR HIRSIZ BU ŞEHİRDE HİÇBİR DÖNEM OLMAMIŞTI HEPİNİZİ ALLAHA HAVALE EDİYORUZ ARTIK MARTTA OY VERMEYECEĞIZ SİZE OKKALI ŞAMARIMIZ YAKINDA BEKLE SANDIKTA GÖRÜŞECEĞİZ SATILMIŞ CAHİL YÖNETİCİLER VATAN AŞKINIZDA YOK ZATEN GEÇ ANLADIK PEŞKEŞÇİLERİN HARAMİLERİN BAŞI OLARAK ANILACAKSINIZ HAKKIMIZ HARAMOLSUN.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi