Fatih Sultan KAR
Köşe Yazarı
Fatih Sultan KAR
 

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE RİZE MİLLETVEKİLLERİ

I. Meşrutiyet Dönemi'nde Lazistan Mebusları 1. Ahmed Paşa 2. İbrahim Ferit Efendi 3. Ziya Molla Bey 4. Süleyman Sudi Bey      Meclis-i Mebusan'da Lazistan Mebusları         1. Asım Bey 2. Osman Nuri (Özgen) Bey   Cumhuriyet Senatosu 1961-Necip Danışoğlu 1964-Osman Mecdi Agun 1973-Talat Doğan 1979-Şükrü Meto   TBMM Milletvekilleri 23 Nisan 1920 1. Dr. Abidin Yakova 2. Esat Özoğuz 3. İbrahim Şevki Bey 4. Necati Memişoğlu 5. Osman Nuri Özgen 6. Ziya Hurşit        28 Haziran 1923 1. Esat Özoğuz 2. Ali Zırh 3. Ekrem Rize 4. Ahmet Fuat Bulca 5. Hasan Cavit Belül 6. Rauf Benli        1 Eylül 1927 1. Esat Özoğuz 2. Ali Zırh 3. Akif Akyüz 4. Ahmet Fuat Bulca 5. Hasan Cavit Belül 6. Atıf Tüzün        25 Nisan 1931 1. Esat Özoğuz 2. Ali Zırh 3. Akif Akyüz 4. Ahmet Fuat Bulca 5. Hasan Cavit Belül 6. Atıf Tüzün   26 Mart 1939 1. Ali Zırh 2. Hasan Cavit Belül 3. Saim Ali Dilemre 4. Fuat Sirmen 5. Kemalettin Kamu 6. Raif Dinç           28 Şubat 1943 1. Ali Zırh 2. Hasan Cevat Belül 3. Tahsin Bekir Balta 4. Fuat Sirmen 5. Kemalettin Kamu 6. Dr. Fahri Kurtuluş         21 Temmuz 1946 1. Ali Zırh 2. Hasan Cavit Belül 3. Tahsin Bekir Balta 4. Fuat Sirmen    14 Mayıs 1950 1. Yusuf İzzet Akçal 2. Kemal Balta 3. Osman Kavrakoğlu 4. Mehmet Fahri Mete 5. Ahmet Morgil 6. Zeki Rıza Sporel   2 Mayıs 1954 1. Yusuf İzzet Akçal 2. Kemal Balta 3. Osman Kavrakoğlu 4. Mehmet Fahri Mete 5. Ahmet Morgil 6. Hüseyin Agun                27 Ekim 1957 1. Yusuf İzzet Akçal 2. Muzaffer Önal 3. Osman Kavrakoğlu 4. Mehmet Fahri Mete 5. Ahmet Morgil 6. Hüseyin Agun                15 Ekim 1961 1. Erol Yılmaz Akçal 2. Arif Hikmet Güner 3. Cevat Yalçın 4. Fuat Sirmen    10 Ekim 1965 1. Erol Yılmaz Akçal 2. Mazhar Basa 3. Cevat Yalçın 4. İsmail Sarıgöz   12 Ekim 1969 1. Erol Yılmaz Akçal 2. Hasan Basri Albayrak 3. Salih Zeki Köseoğlu 4. Sami Kumbasar             14 Ekim 1973 1. Cevat Yalçın 2. Sami Kumbasar 3. Osman Y. Karaosmanoğlu 4. Sudi Reşat Saruhan      5 Haziran 1977 1. İzzet Akçal 2. Tuncay Mataracı 3. Sami Kumbasar 4. Yılmaz Balta     6 Kasım 1983 1. Ahmet Mesut Yılmaz 2. Dr. Arif Şevket Bilgin 3. Turgut Halit Kunter 4. Fehmi Memişoğlu   29 Kasım 1987 1. Ahmet Mesut Yılmaz 2. Şadan Tuzcu 3. Mustafa Parlak 4. Mustafa Nazikoğlu       20 Ekim 1991 1. Ahmet Mesut Yılmaz 2. Mustafa Parlak 3. Ahmet Kabil 4. Mustafa Nazikoğlu       24 Aralık 1995 1. Ahmet Mesut Yılmaz 2. Ahmet Kabil 3. Şevki Yılmaz 4. Hüseyin Avni Kabaoğlu              18 Nisan 1999 1. Ahmet Mesut Yılmaz 2. Ahmet Kabil 3. Mehmet Bekaroğlu   3 Kasım 2002 1. Abdulkadir Kart 2. İmdat Sütlüoğlu 3. İlyas Çakır   22 Temmuz 2007 1. Bayram Ali Bayramoğlu 2. Lütfü Çırakoğlu 3. Ahmet Mesut Yılmaz   12 Haziran 2011 1. Hayati Yazıcı 2. Hasan Karal 3. Nusret Bayraktar          7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 1. Hasan Karal 2. Hikmet Ayar 3. Osman Aşkın Bak   24 Haziran 2018 1. Hayati Yazıcı 2. Osman Aşkın Bak 3. Muhammed Avcı          14 Mayıs 2023 1. Muhammed Avcı 2. Harun Mertoğlu 3. Tahsin Ocaklı   *Bu çalışma siyasi hayatının her dönemin Rize’den memleketi Rize’den Milletvekili adayı olan Merhum Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a ithaf edilmiştir.   *Rize ilinin Eskimeyen Milletvekili Sami Kumbasar’ın Vakıf Rize Dergisi’nin Ocak / Şubat 2001 tarihli 19. Sayısında yer alan Cumhuriyet Dönemi Rize Milletvekilleri isimli yazısı bu çalışmaya ışık olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoru.   *Meclis-i Mebusan'da Lazistan Mebusu olarak seçilen Asım Bey; meclise katılmamış 21 Şubat 1920 istifa etmiştir. Fotoğrafına ulaşamadığımızdan sunumda yer almamıştır.   Fatih Sultan KAR
Ekleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 - Salı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE RİZE MİLLETVEKİLLERİ

I. Meşrutiyet Dönemi'nde

Lazistan Mebusları

1. Ahmed Paşa

2. İbrahim Ferit Efendi

3. Ziya Molla Bey

4. Süleyman Sudi Bey   

 

Meclis-i Mebusan'da

Lazistan Mebusları        

1. Asım Bey

2. Osman Nuri (Özgen) Bey

 

Cumhuriyet Senatosu

1961-Necip Danışoğlu

1964-Osman Mecdi Agun

1973-Talat Doğan

1979-Şükrü Meto

 

TBMM Milletvekilleri

23 Nisan 1920

1. Dr. Abidin Yakova

2. Esat Özoğuz

3. İbrahim Şevki Bey

4. Necati Memişoğlu

5. Osman Nuri Özgen

6. Ziya Hurşit     

 

28 Haziran 1923

1. Esat Özoğuz

2. Ali Zırh

3. Ekrem Rize

4. Ahmet Fuat Bulca

5. Hasan Cavit Belül

6. Rauf Benli     

 

1 Eylül 1927

1. Esat Özoğuz

2. Ali Zırh

3. Akif Akyüz

4. Ahmet Fuat Bulca

5. Hasan Cavit Belül

6. Atıf Tüzün     

 

25 Nisan 1931

1. Esat Özoğuz

2. Ali Zırh

3. Akif Akyüz

4. Ahmet Fuat Bulca

5. Hasan Cavit Belül

6. Atıf Tüzün

 

26 Mart 1939

1. Ali Zırh

2. Hasan Cavit Belül

3. Saim Ali Dilemre

4. Fuat Sirmen

5. Kemalettin Kamu

6. Raif Dinç        

 

28 Şubat 1943

1. Ali Zırh

2. Hasan Cevat Belül

3. Tahsin Bekir Balta

4. Fuat Sirmen

5. Kemalettin Kamu

6. Dr. Fahri Kurtuluş      

 

21 Temmuz 1946

1. Ali Zırh

2. Hasan Cavit Belül

3. Tahsin Bekir Balta

4. Fuat Sirmen 

 

14 Mayıs 1950

1. Yusuf İzzet Akçal

2. Kemal Balta

3. Osman Kavrakoğlu

4. Mehmet Fahri Mete

5. Ahmet Morgil

6. Zeki Rıza Sporel

 

2 Mayıs 1954

1. Yusuf İzzet Akçal

2. Kemal Balta

3. Osman Kavrakoğlu

4. Mehmet Fahri Mete

5. Ahmet Morgil

6. Hüseyin Agun             

 

27 Ekim 1957

1. Yusuf İzzet Akçal

2. Muzaffer Önal

3. Osman Kavrakoğlu

4. Mehmet Fahri Mete

5. Ahmet Morgil

6. Hüseyin Agun             

 

15 Ekim 1961

1. Erol Yılmaz Akçal

2. Arif Hikmet Güner

3. Cevat Yalçın

4. Fuat Sirmen 

 

10 Ekim 1965

1. Erol Yılmaz Akçal

2. Mazhar Basa

3. Cevat Yalçın

4. İsmail Sarıgöz

 

12 Ekim 1969

1. Erol Yılmaz Akçal

2. Hasan Basri Albayrak

3. Salih Zeki Köseoğlu

4. Sami Kumbasar          

 

14 Ekim 1973

1. Cevat Yalçın

2. Sami Kumbasar

3. Osman Y. Karaosmanoğlu

4. Sudi Reşat Saruhan   

 

5 Haziran 1977

1. İzzet Akçal

2. Tuncay Mataracı

3. Sami Kumbasar

4. Yılmaz Balta  

 

6 Kasım 1983

1. Ahmet Mesut Yılmaz

2. Dr. Arif Şevket Bilgin

3. Turgut Halit Kunter

4. Fehmi Memişoğlu

 

29 Kasım 1987

1. Ahmet Mesut Yılmaz

2. Şadan Tuzcu

3. Mustafa Parlak

4. Mustafa Nazikoğlu    

 

20 Ekim 1991

1. Ahmet Mesut Yılmaz

2. Mustafa Parlak

3. Ahmet Kabil

4. Mustafa Nazikoğlu    

 

24 Aralık 1995

1. Ahmet Mesut Yılmaz

2. Ahmet Kabil

3. Şevki Yılmaz

4. Hüseyin Avni Kabaoğlu           

 

18 Nisan 1999

1. Ahmet Mesut Yılmaz

2. Ahmet Kabil

3. Mehmet Bekaroğlu

 

3 Kasım 2002

1. Abdulkadir Kart

2. İmdat Sütlüoğlu

3. İlyas Çakır

 

22 Temmuz 2007

1. Bayram Ali Bayramoğlu

2. Lütfü Çırakoğlu

3. Ahmet Mesut Yılmaz

 

12 Haziran 2011

1. Hayati Yazıcı

2. Hasan Karal

3. Nusret Bayraktar       

 

7 Haziran 2015

1 Kasım 2015

1. Hasan Karal

2. Hikmet Ayar

3. Osman Aşkın Bak

 

24 Haziran 2018

1. Hayati Yazıcı

2. Osman Aşkın Bak

3. Muhammed Avcı       

 

14 Mayıs 2023

1. Muhammed Avcı

2. Harun Mertoğlu

3. Tahsin Ocaklı

 

*Bu çalışma siyasi hayatının her dönemin Rize’den memleketi Rize’den Milletvekili adayı olan Merhum Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz’a ithaf edilmiştir.

 

*Rize ilinin Eskimeyen Milletvekili Sami Kumbasar’ın Vakıf Rize Dergisi’nin Ocak / Şubat 2001 tarihli 19. Sayısında yer alan Cumhuriyet Dönemi Rize Milletvekilleri isimli yazısı bu çalışmaya ışık olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoru.

 

*Meclis-i Mebusan'da Lazistan Mebusu olarak seçilen Asım Bey; meclise katılmamış 21 Şubat 1920 istifa etmiştir. Fotoğrafına ulaşamadığımızdan sunumda yer almamıştır.

 

Fatih Sultan KAR

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi