Seyfettin AFACANLAR
Köşe Yazarı
Seyfettin AFACANLAR
 

Kalıcı çözümler üretme zamanı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona ermiş bulunmaktadır. 50 binin üzerinde insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler, eğitim-öğretime de büyük darbe vurmuştur. Eğitim çalışanları arasında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, psikolojik çöküş, konut ihtiyacı, hayat kalitesinin bozulması ve zorunlu yer değişikliği gibi etmenler, eğitim-öğretim üzerindeki olumsuz etkilerini hâlâ hissettirmektedir. Eğitim çalışanları her zaman olduğu gibi deprem sonrasında da fedakârlık ve adanmışlıkla eğitim-öğretimin eksikliklerini ve aksaklıklarını kapatmak için çaba sarf etmiştir. Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Sorumluluk sahipleri, eğitim çalışanlarının içinde yaşadığı durumun “mutsuz mecburlar” üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve sorunlarına çözüm üretme, beklentilerini karşılama gayretinde olmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, beklentileri karşılamaktan uzak olmakla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayata geçirilmesi, aday öğretmenliğin aday öğretmenlerde oluşturduğu gereksiz yük ve stresten arındırılarak yeniden tasarlanması, bu eğitim-öğretim yılında eğitim camiasının bir kısım sorunlarının nihai çözüme kavuşması anlamında olumlu gelişmelerdir. Haklı taleplere duyarsızlık ve yanlış istihdam politikası, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, alan değişikliği, kariyer basamaklarında sınav ve uzun hizmet süreleri dayatması, öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde görev yapanlara ilave teşviklerin verilmemesi, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, ücretli öğretmen istihdamı gibi sorunların çözümünde ivedi olarak adımlar atılmalı, daha nitelikli ve verimli bir eğitim sistemi kurulmalıdır. Eğitim çalışanlarının mali kayıpları giderilmelidir Yüksek enflasyonist ortamın alım gücünü iyice düşürdüğü, kiraların insaf sınırlarını aştığı bir süreç kamu görevlilerinin hayatını zorlaştırmaktadır. Eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette iyileştirmeler yapılmalıdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksiklikler tamamlanmalıdır 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmasına rağmen ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksundur. Öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentisi, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesidir. Öğretmenlerimizin yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır Şube müdürlerinin feryadı duyulmalı, sorunları bir an evvel çözülmelidir Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları, sorumlulukları ekseninde iyileştirilmeli, rotasyondan kaynaklanan sorunlar çözülmeli; öğretmen iken şube müdürlüğü kadrolarına atananlara uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınmalıdır. Şube müdürlüğü atamaları ilgili mevzuatındaki hükümlere göre gerçekleştirilmeli; 657 sayılı Kanun’un 76. maddesi çerçevesindeki şube müdürlüğü atamaları sadece istisnai hâllerde ve atama şartlarını taşıyan şube müdürlüğü adayları arasından gerçekleştirilmelidir. Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik son bulmalı, kadrolu istihdam esas alınmalı, kadroya geçiş düzenlemesinin belirsiz sonuçları ortadan kaldırılmalıdır 7433 sayılı Kanun kadro beklentilerini karşılamış olsa da kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları konusundaki belirsizlik ve tedirginlik halen devam etmektedir. Eğitimcilerin motivasyonunu artıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır Kariyer basamakları sürecinde ilerlemenin sadece öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olması ve sınav zorunluluğunun kaldırılması ile seçimlerden önce verilen sözün hayata geçirilerek öğretmenlikte 5 yılını tamamlamış olanların uzman öğretmenlik, 10 yılını tamamlamış olanların başöğretmenlik unvanı için başvuru yapabilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete seyirci kalınmamalıdır Mülakatla öğretmen atama yöntemi kamu vicdanını yaralamaktadır İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cezbedici yöntemler uygulanmalıdır Eğitim kurumları yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır Öğretmen açığı kapatılmalıdır Alan değişikliğine ilişkin talepler bir an önce yerine getirilmelidir Hizmetli ve memurların hakları iyileştirilmelidir Okulların yardımcı personel ve donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir Eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyor; yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz.  
Ekleme Tarihi: 16 Haziran 2023 - Cuma

Kalıcı çözümler üretme zamanı

2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona ermiş bulunmaktadır. 50 binin üzerinde insanımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler, eğitim-öğretime de büyük darbe vurmuştur. Eğitim çalışanları arasında yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, psikolojik çöküş, konut ihtiyacı, hayat kalitesinin bozulması ve zorunlu yer değişikliği gibi etmenler, eğitim-öğretim üzerindeki olumsuz etkilerini hâlâ hissettirmektedir. Eğitim çalışanları her zaman olduğu gibi deprem sonrasında da fedakârlık ve adanmışlıkla eğitim-öğretimin eksikliklerini ve aksaklıklarını kapatmak için çaba sarf etmiştir.

Öğretmenlerin işlerinden memnuniyetleri ya da memnuniyetsizlikleri, eğitimin niteliğini, dolayısıyla ülkenin geleceğini ilgilendirmektedir. Öğretmenlerin umutsuzluğa kapılmalarını önlemek ve onlardan kaliteli hizmet almak için, kendilerine en başta iyi bir eğitim sistemi, iyi çalışma ortamı ve iyi imkânlar sunulmalıdır. Sorumluluk sahipleri, eğitim çalışanlarının içinde yaşadığı durumun “mutsuz mecburlar” üretme potansiyeline sahip olduğunun farkına varmalı ve sorunlarına çözüm üretme, beklentilerini karşılama gayretinde olmalıdır.

Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, beklentileri karşılamaktan uzak olmakla birlikte Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi, kariyer basamaklarının ücret artışlarıyla birlikte yeniden hayata geçirilmesi, aday öğretmenliğin aday öğretmenlerde oluşturduğu gereksiz yük ve stresten arındırılarak yeniden tasarlanması, bu eğitim-öğretim yılında eğitim camiasının bir kısım sorunlarının nihai çözüme kavuşması anlamında olumlu gelişmelerdir.

Haklı taleplere duyarsızlık ve yanlış istihdam politikası, eğitimcilerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte, eğitimde verimliliği düşürmektedir. Öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılmaması, alan değişikliği, kariyer basamaklarında sınav ve uzun hizmet süreleri dayatması, öğretmen istihdamında güçlük çekilen bölgelerde görev yapanlara ilave teşviklerin verilmemesi, eğitim kurumu yöneticiliğinde özlük haklarını ve yetkileri geliştiren kariyer odaklı sürdürebilir bir sistemin halen hayata geçirilememesi, öğretmenleri şiddete karşı koruyacak bir yasal düzenlemenin çıkarılamaması, öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmamasının doğurduğu mağduriyetler, ücretli öğretmen istihdamı gibi sorunların çözümünde ivedi olarak adımlar atılmalı, daha nitelikli ve verimli bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

Eğitim çalışanlarının mali kayıpları giderilmelidir

Yüksek enflasyonist ortamın alım gücünü iyice düşürdüğü, kiraların insaf sınırlarını aştığı bir süreç kamu görevlilerinin hayatını zorlaştırmaktadır. Eğitim çalışanlarının ve kamu görevlilerinin ücretlerinde oluşan kayıpları ve enflasyona yenilme riskini giderecek mahiyette iyileştirmeler yapılmalıdır.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’ndaki eksiklikler tamamlanmalıdır

7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmasına rağmen ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten yoksundur. Öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentisi, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesidir.

Öğretmenlerimizin yer değişikliği talepleri karşılanmalıdır

Şube müdürlerinin feryadı duyulmalı, sorunları bir an evvel çözülmelidir

Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları, sorumlulukları ekseninde iyileştirilmeli, rotasyondan kaynaklanan sorunlar çözülmeli; öğretmen iken şube müdürlüğü kadrolarına atananlara uzman ve başöğretmenlik için başvuruda bulunma hakkı tanınmalıdır.

Şube müdürlüğü atamaları ilgili mevzuatındaki hükümlere göre gerçekleştirilmeli; 657 sayılı Kanun’un 76. maddesi çerçevesindeki şube müdürlüğü atamaları sadece istisnai hâllerde ve atama şartlarını taşıyan şube müdürlüğü adayları arasından gerçekleştirilmelidir.

Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik son bulmalı, kadrolu istihdam esas alınmalı, kadroya geçiş düzenlemesinin belirsiz sonuçları ortadan kaldırılmalıdır

7433 sayılı Kanun kadro beklentilerini karşılamış olsa da kadroya geçirilen sözleşmeli öğretmenlerin yer değişikliği hakları konusundaki belirsizlik ve tedirginlik halen devam etmektedir.

Eğitimcilerin motivasyonunu artıracak bir kariyer sistemi oluşturulmalıdır

Kariyer basamakları sürecinde ilerlemenin sadece öğretmenlikteki hizmet süresine dayalı olması ve sınav zorunluluğunun kaldırılması ile seçimlerden önce verilen sözün hayata geçirilerek öğretmenlikte 5 yılını tamamlamış olanların uzman öğretmenlik, 10 yılını tamamlamış olanların başöğretmenlik unvanı için başvuru yapabilmesi yönünde bir düzenleme yapılmalıdır.

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete seyirci kalınmamalıdır

Mülakatla öğretmen atama yöntemi kamu vicdanını yaralamaktadır

İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde cezbedici yöntemler uygulanmalıdır

Eğitim kurumları yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır

Öğretmen açığı kapatılmalıdır

Alan değişikliğine ilişkin talepler bir an önce yerine getirilmelidir

Hizmetli ve memurların hakları iyileştirilmelidir

Okulların yardımcı personel ve donanım ihtiyacı karşılanmalı, okullara doğrudan ödenek tahsis edilmelidir

Eğitim çalışanlarına ve öğrencilerimize verimli bir tatil dönemi diliyor, mezun olan öğrencilerimizin yeni başarılara imza atmalarını temenni ediyor; yeni eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için, mevcut sorunların acilen çözülmesi gerektiğinin altını bir kere daha çiziyoruz.

 

Yazıya ifade bırak !
Okuyucu Yorumları (8)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Öğretmen
(16.06.2023 13:21 - #566)
Gölge etmeyin yeter. Seneye yetkiyi Rize'de kaybedeceksin inşallah bu hızla.
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Eğitim çalışanı
(16.06.2023 15:08 - #568)
Başkanım emekliliğinizi dört gözle bekliyoruz...
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Teşekkürler
(07.07.2023 09:56 - #647)
Teşekkürler başkanım, Abdülhamit gitsin herşey düzelir diyenler, Adnan Menderes asilsin herşey değişir diyenler, Özal gitsin piyasalar rahatlar diyenler, Erbakan gitsin ülke huzur bulur diyenler, Ekrem İmamoğlu gelsin herşey güzel olacak diyenler HEP YANİLDİLAR ama akillanmadilar.... Şimdi Sizin içinde aynı şeyi söylüyorlar. Şaşırmadık ama yine yanlış yaptıklarını siz gidince anlayacaklar. Emekleriniz için gönülden teşekkürler..
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Boşi̇ş
(18.07.2023 13:37 - #717)
HE HE SİZİNKİLER GİTMEDİ DOLAR KAÇ LİRA ACABA ÇOK MUTLU İNSANALAR KİMİN UMRUNDA SENDİKA
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
H.c muh. İSG uzmanı
(02.09.2023 11:23 - #1078)
Eğitim kaliteli kitap,kaliteli öğretmen...Eğitim konusunda,Üniversitelerin ALES sınavı ve ÖSYM de Lisans sorularını ve başarılara bakılınca Türkiye dünya birincisi..Önemli olan lise ve üniversite gençlik enerjisi ve zamanın boşa harcanmamai..Türkiye'de bireyler ve kurumlar üretim yapıyor.Ticaret yapıyor ..Meslekler sanayi bölgelerinde çalışıyor.Soforler , berberler,fırıncılar , alış veriş mekanları günlük yasintida ortak paydalarimiz..Nüfusumuz,turizm,yaz mesiminden yoğunluk artıyor.Deniz ve toprak sabit.Nufus artıyor.Hetgun balık yemek istiyorsak balık tutmasını öğrenmek..Bir istavrit 200 lira...Küçük baş hayvan bir yılda kurbanlık oluyor.Buyukbas hayvan 3 yılda oluyor.. Tavuk 6 ayda yeniliyor...İmkanı olanlar yapsın...Devlet ekonomisi, Zirai temel ( toprak ve hayvancılık) üzerine dayalı milli ekonomi ..Milli bünye içinden gelistirilmesi şartına bağlı sınai kalkınma hamlesi...Taze tereyağı ve peynir için bir inek gerekli...Yumurtada böyle..Türkiye'nin yıllık bütçesi 85 milyona yeterli değil..Ek kaynaklar bulmak..Petrol ve doğalgaz aramaları böyle..Çalışılıyor...Ücretlerde adalet..Çalışanlara büyük paralar verildi . Caykurda ziraat muhendisi evli iki mühendis (80 binlira) yılbaşında ücret alacak.Butun meslek grupları böyle...Öğretmen müdürlükten 10 bin, ekdersden 10 lira ancak..iki eş öğretmen marka otomobil,ve av alıyor..Halkın zenginlesmesi için Rize de olduğu gibi,gündüz çay fabrikalarinda,gece fabrikalarda çalıştığı gibi,fındık üretiminde Adapazarı,ham maddesi fındık olan gıda üretiminde isletme kurmasını İtalya ile müşterek calisarak öğrenmeli,daha neler ve neler..Üniversiteler bilgelerin kalkinmasina katkı sağlayıcı önerilerde gece gündüz calisacak...
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Ezilen vatandaş
(09.01.2024 13:06 - #1321)
Eğitim siyasetle olmaz gerçek eğitimcileri uzayda yetiştirmemiz lazımki eğitim durumu düzelir belki bilende konuşuyor bilmeyende sendika ne demek üyelerin , tüm memur ve emeklilerin haklarını savunandır bügünekadar görmedik al beşe sat beşe kalırsa sana birşe uğraş dur hak hukuktan kimse bahsetmesin kör tuttuğunu topal yakaladığıyla uğraşır durumdayız herkez kendi mevfaatı çıkarı peşinde diğer işler bor yinede boş
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Napurnev Gri̇yolo
(19.04.2024 00:09 - #1491)
biliyoruz bunlar kime destek çıkıyorlar
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Satave Kıran
(17.05.2024 16:27 - #1513)
BAŞKAN SİZİ SEVERDİK ANACAK YANLIŞLARINIZ VAR BİR PERSONELİ ÜYE YAPACAĞIZ DİYE İDARE ODALARINA ÇAĞIRMANIZ YANLIŞTI MÜDÜR KİMİ DESTEKLİYORBELLİ PERSONEL ZOR DURUMDA KALIYOR AMA MÜDÜR GÖREVDE YÜKSELİYOR NASIL OLUYORSA RİEDE BUNU GÖRDÜK KUSURA BAKMAYIN DA BAĞIMSIZ SENDİKACILIK OLSA NEYSE HÜKÜMETİ DESTEKLEMEK NE OLUYOR SİZİN SENDİKANIZ İÇİN ÖYLE DİYORLAR YALANSA YAZIN
Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve rizeninsesi.net sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(0) (0)
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
timbir - birlik haber ajansi