Reklamı Geç
YAZARLAR
DİNİ BÖLENLER
Prof.Dr.Ahmet Berhan YILMAZ
08 Şubat 2021 - Pazartesi 13:29

Din denince aklına sadece ibadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an okumak, hadis ezberlemek, din adına duyduğu her şeye inanmak gelen, dini tarikata, cemaate, şeyhe, hocaya, mezhebe, hatta partiye, lidere bağlılık olarak değerlendiren ve Allah tarafından kesinlikle yasaklanmış olmasına rağmen tefrikaya düşenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Bu sebeplerle, Müslümanların din anlayışı, dine bakışı, dinden anladığı hususlar dünyevi çıkarlara, cehalete, taassuba, bilgisizliğe mağlup olmuş, içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir.


Dini hayat; yetersiz dini bilgi, temeli sağlam olmayan inanç ve kulaktan dolma bilgiler sebebiyle Kur’an’ın önceliklerine göre, doğru bilgiler ışığında yaşanmayınca, yanlış başlayan süreç, yanlış devam etmekte, yanlış yanlışı doğurmaktadır.


İnsanlar kendi mizacına, taassubuna, cehaletine, eksikliğine göre konumlandıkları yerden bir sürünün, bir yığının parçası haline geldiği için tek doğrunun, olması gereken tek yaşam alanının kendisinin ki olduğunu sanıyor, buna inanıyor. Kendisini sürü haline getiren her grubu, her kişiyi öve öve bitiremiyor ve sadece kendi alanında yaşayan insanlarla birlikte olduğu için de fanatizmine fanatizm, cehaletine cehalet katıyor.


İnsanın sürüye dâhil olmaması, yığının bir parçası olmaması, cahillikten, taassuptan kurtulup aklını bağımsız olarak kullanabilmesi için çok yönlü okuması, çok çalışması, dürüst, ahlaklı, adaletli olması, temeli sağlam atılmış bir inanca sahip olması, diğerkâm olması, olaylara ve kişilere âlemşümul, cihanşümul, nesnel bakabilmesi, tarafsız ve bağımsız bir kişiliğe sahip olması gerekir.


Kur’an’ın daha doğrusu Allah’ın bizlerden ilk istediği şirke düşmememizdir. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi kutsamamak, putlaştırmamak, kula kul olmamak, kullardan beklememek, aklını kullara teslim etmemek, Allah’ın sıfatlarına, özelliklerine, yetkilerine kısaca Allah’a ortak olmak isteyenlere bütün halimizle, tavrımızla, dilimizle hayır dememiz, dur dememizdir.


Allah’ın bizlerden ikincil olarak istediği kulluğumuzu, haddimizi, sınırlarımızı, insani haklarımızı bilmemiz ve buna göre yaşamamızdır. Aslında burada da insanı kula kulluğa ve şirke götüren temel hatalardan uzak durabilmek vardır.


Eğer siz; emeğinizin, hakkınızın, onurunuzun, ahlaklı, dürüst hayatınızın kısaca temek hak ve hürriyetlerinizin önüne, Allah’a rağmen, birilerince konulan hadsiz ve haksız sınırları ideolojileriniz veya yukarıda bahsi geçen tefrikalar sebebiyle kabul ediyor, susuyor, karşı çıkmıyor, bu sınırların çiğnenmesine müsaade ediyorsanız kula kulluğun zemin hazırlayarak, şirke, isyana, küfre adım atmış oluyorsunuz.


Allah’ın uyarılarına rağmen, hak, hukuk, adalet tanımadan insanlar üzerinde hegemonya kurmak isteyen, insanların düşünerek, sorgulayarak, aklını kullanarak özgür bir birey olmasına fırsat vermeyen, insanları kendi dini veya siyasi ideolojisine bağlayarak kendisine kul köle yapmak isteyen gruplar, cemaatler, tarikatlar ve insanlar kendi çıkarları için, Allah’ın tarif ettiği din ve kul profiline karşı gelme pahasına, kendilerine ayrıcalıklı bir sınıf oluşturmaya çalışmaktadırlar.


Allah dini; insanların kula kul olmaması, tefrikaya düşmemesi, bir arada barış ve huzur içinde hak, hukuk ve adalet ilkelerine uygun yaşaması, sorumlu davranması, merhametli, ahlaklı, vicdanlı olması, dayanışmayı, yardımlaşmayı, diğerkâmlığı, sorgulamayı, akıl etmeyi temel alan bir yaşam tarzının hâkim kılınması için göndermiştir.


Unutmayınız ki Allah; Kur’an’ın menfaatlerine uygun emirlerini yerine getirip, diğerlerini gereksiz görüp terk edenleri, gruplara ayrılarak dini parça parça edenleri, Allah’ın ipine yani Kur’an’ı Kerim’e sımsıkı sarılmayanları, emrolunduğu gibi dosdoğru olmayanları gerçekten iman etmiş olarak kabul etmemektedir.


Allah; müşrikler gibi dinlerini paramparça edip, bölünen ve bölük pörçük olduğu halde kendi taraftarı olduğu kişilerle, ideolojiyle böbürlenen, diğerlerini ötekileştiren din bölücülerini müşriklere benzediği ve işlerinin artık kendisine kaldığı noktasında uyarmıştır.


Yüce Allah; bu gibi bölücü insanların Peygamber Efendimiz ile alakalarının kalmadığını, Peygamber Efendimizin onlardan olmadığını söylemiştir.  (Al-i İmran 103-105, Hud 112, En’am 159, Rum 32)

Adınız
Yorumunuz
Pırlanta - 09 Şubat 2021  
Allah diyor ki : İnsanı eşya ve hadiseleri teshir etmesi için yarattım. Eşya ve hadiseleri Batı dünyası (rönesans) hareketlerinden sonra başlamıştır. Ahiretin tarlası olan dünya fethine memur akıl da Batı da...İnsanlığın ruhuda Doğuda...Akıl ile ruhu birleştirecek ilim adamlarına-sanatkarlara-şairlere-filozoflara ve İslam Tasavvufu ile Batı Tefekkürü insanların güneşine ihtiyaç vardır..İlim dünya insanlığının müşterek malıdır.Nerede bulursa alır. İlim-beşikten mezara kadar kadın ve erkeğe şarttır...

yağmur - 09 Şubat 2021  
Din nediyor? Cahil insanlardan-fesat-fitne çıkaranlardan uzak durunuz.İlim adamlarına-bilgi sahiplerine yakın durunuz..Cahil insanların- Türkiye de 1950 den bugüne kadar yaptığı zulümleri okuyoruz.Yaşadığımız dönemde de görüyoruz.Bakınız SABANCI ailesi Artvin Yusufelin de Kız Öğrenci yurdu yapmış. Hali dokuma atölyesi kurmuş..Artvin-Rize-Trabzon-Giresun-Ordu...Bölgelerine ne yapmıştır? İnsanda-insanlığın eserlerini görmeliyiz.

deniz - 09 Şubat 2021  
Allah-kâinatı insan sevgisi üzere yarattı.Beşikten mezara kadar dünyada- mezardada insanlar sevgiye muhtaç yaratılmıştır. Zalimlerde uzak durunuz.İlim adamlarına-yakın durma gayret ediniz...

meryem - 16 Şubat 2021  
Yunus EMRe ruhları çitilerken- Mimar SİNAN mermerleri çitilemiştir. RUhun pınarı doğruluktur..Kötülüklerin kaynağıda nefs kutbudur...Aklın ne olduğu hakkında fikir sahibi olmalıyız. Batı dünyasında (Berson)u okumadan - Batı dünyasının aklını anlayamayız...Yunus EMRE yi okumadan-doğruluğu anlamada zayif kalırız... Aç kalalım. Ama okuyalım..Okuduklarımızı anlamaya çalışalım..Amerika-terör konusunda 50 yıldır - Türk Milletinin aklını yanıltarak yol alıyor.

meryem - 16 Şubat 2021  
İnsan da Ruh ve Nefs var..." Nefs "in l^gat mânası bir "şey " in kendisi demektir. Nefs ruhun tam (antitez)i olarak-zıt kutbu olarak-ruhla beraber insana verilmiş bir lâtifedir.Ruh gibi...Şimdi anatomiye doğru gidiyoruz.Ve bir nevi (düalizm!ikileşmek) karşısındayız. Nefs ve Ruf..İkileştik böylece... Kalbı alın ele...Et parçası olan kalbe-kalbin maddi tarafına tasavvuf lisanında " sanuberî) denir.Maddi kalb...Bu kalbe taallûk etmiş-bir nuranı kuvvettir ruh...Ve yine kalbe dayanmış!nuranide mütereddidim!bir lâtif kuvvettir nefs...İkisi-kalbin hakikatinde tek olarak birleşir.Batı mütefekkirlerinin (düalizm)e inanan-insanda iki insan gören-telakkileri bu vahdeti görmekten acizdir.

pulömer - 16 Şubat 2021  
İNSAN VE AKIL..(Bergson) " Yaratıcı Tekâmül " - sonra "Yaratıcı Muhayyile é eseriyle aklı son hududuna kadar tarif-aklın kifayetsizliğini akılla ispat etmiştir Entüvisyon ! seziş )...Akıl üstü bir meleke var ki- içimizde-biz ona ruh diyoruz....Onun ismi seziştir ve her şeyi gören-bilen-duyan odur.Bir anda sezen...Akıl-sırtında ölçü aletleri taşıyan bir amele gibi seziş duygusunu takip eder.Duygu düşünceden önce gelir-o gelincede akıl ölçmeye başlar.Herşeyi ani olarak idrak ederiz. Bu (entüvisyon)la olur.-akılla olmaz.Kalble yanı ruhla...Akıl ruhun peşinden gelir ve onları kemmiyet aletleriyle ve kendine mahsus kıyaslarla ölçer..

aliokur - 16 Şubat 2021  
Bizim büyük ilim adamlarımız tefekkür noktasında büyük-samimi ve halis (kopist)lerdir. " (Rönesans) ressamlarından sonra-onları kopya edenlere (kopist) denir. Onlar birinci sınıf (kopist)...Güzel ve büyük... Avrupa mütemadiyen- (Rönesans)tan sonra üst üste-üst üste maddeyi zaptederken-dönüp de bütün olanlarla bir ilgilenen yoktur. Avrupalı bir şey icat ettiği zaman-hemen şu hükme varmışlardır. "!Küfürdür ".." "!Hikmet müslümanın kaybolmuş malıdır-nerede bulsa alır " Bakınız - bugün mektep kaçakları bol olduğu için- cahillik-ilim adamı yerine geçmiştir.

İLYAS ÜLKÜ TUĞCU - 21 Şubat 2021  
Tebrikler. Beynine -kalemine sağlık.


Diğer Yazıları

23 NİSAN
14 MART SERZENİŞİ
GİDİYOR
BANA SENİ GEREK SENİ…
DEĞERSİZLEŞ(TİRİL)ME SOYKIRIMI…
SİL AT GİTSİN HAYATINDAN
ATALARINLA ÖVÜNMEYİ BIRAK…
MÜSLÜMAN’IN DEVRİMCİ, ÖZGÜRLÜKÇÜ RUHU ve BİR MAYIS’IN ÇAV BELLA RUHU…
ZOR DOSTUM ZOR
MUHTAÇ EYLEME
HER YENİ NESİL İLE MİLLET YENİDEN DOĞAR…
27 MAYIS 1960…
BAYRAM GELMİŞ…
VATAN TOPRAKTIR, TOPRAK VATANDIR…
YAPMAYIN, ETMEYİN…
YEDİNCİ CUMA…
TEDBİR BİZLERDEN, TAKDİR ALLAH’TANDIR…
ATATÜRK’ÜN MİLLETİNE AÇIK DAVETİYESİ…
BEŞİNCİ CUMA…Allah'ım bu ibretlik dönemi hak ettik, biliyoruz.
AYNI GEMİDE OLMAK…BUDUR
YARDIM; KİME VE NASIL?
BURNUMUZ SÜRTÜLMESİN…
KORONA, UMRE, STOK…
YAZILMASIN İSMİMİZ KARA TAHTAYA…
UNUTMA YİĞİDİM…
MEHMET GÜRGÜR HOCAM’A
Yüzde 99’u Müslüman olan ülke nüfusunun yüzde 67’sinin Kuran okumayı bilmediği
DERLER Kİ; RÜYA GÖRMÜŞSÜN…
ASGARİ ÜCRET VEYA TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ…
İT İLE ALAMETE, KURT İLE KIYAMETE…
GELSİNLER
ÖĞRETMENLER GÜNÜ
KİBİRLİSİN ve YANLIŞ YOLDASIN…
CUMHURİYET BAYRAMI
NEFERLERE…
NERDEN BİLECEKSİNİZ?..
BİLMEM AĞLASAM MI? AĞLAMASAM MI?
BU NASIL İŞTİR?..
SAHTEKÂRLARIN DÜNYASI... Arısız balı, Boyalı çayı,
BEKA MESELESİ veya VATAN SENSİN KARDEŞİM…
DİYARBAKIR’DAN YÜKSELEN ÇIĞLIK…
İstemez miydim !
Yalan da Olsa...